NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Konference mladých slavistů V.

Konference mladých slavistů: Slovanský areál a Evropa


Termín: 4.–5. listopadu 2009
Místo: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009


Prosíme zájemce o účast na konferenci, aby nejpozději do tohoto data poslali na adresu info[at]slavkonf.com vyplněný formulář přihlášky včetně strukturované a přehledné anotace v jazyce příspěvku a v angličtině (rozsah každé z verzí 900–1500 znaků). Na přihlášky podané po termínu uzávěrky nebo bez anotací nebude brán zřetel. Další informace a formuláře přihlášky ke stažení jsou umístěny na internetové stránce www.slavkonf.com.

Konference je určena studentům vyšších ročníků, absolventům bakalářského a magisterského studia, doktorandům a mladým badatelům ve věku do 35 let.

Jednací jazyky konference: všechny jazyky slovanské

Rozsah referátu: 15–20 minut, referenti si připraví dostatečný počet hand-outů pro posluchače konference (cca 30–40 kopií).


TEMATICKÉ OKRUHY:

Literatury střední a jihovýchodní Evropy: osobitost a evropská role „malých kultur“

Od mýtu k realitě: Balkán v Evropě – Evropa na Balkáně

Kontrasty a paradoxy ruské reflexe Evropy

Rusko v novověké evropské politice a kultuře: mezi negací a inspirací

Slovanské jazyky v evropské kulturní tradici a jejich historické proměny


Samotné příspěvky budou podle vybraných témat rozděleny do sekcí, které povedou doktorandi FF UK. Účastníkům, kteří své referáty zpracují do podoby ucelené studie, bude nabídnuta možnost publikovat svůj text v recenzovaném sborníku. Editoři konferenčního sborníku si vyhrazují právo navrhnout úpravu zaslaných příspěvků nebo příspěvek odmítnout v případě, že nesplňuje formální, obsahová či odborná kritéria pro publikaci ve sborníku.

Od účastníků bude vybírán poplatek za účast na konferenci ve výši 800,- Kč / 30,- EUR (na místě).

Při včasném přihlášení pomůžeme mimopražským a zahraničním účastníkům konference se zajištěním zvýhodněného ubytování na kolejích FF UK. Ubytování si však účastníci hradí sami.

 

Přihláška

 

-red-

22. 05. 2009

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146681 návštěv, dnes zatím 75 (2 online).