NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Festival židovské kultury: navštivte židovskou Kazimierz on-line

Přestože po událostech 2. světové války a antisemitské kampani oficiálních kruhů v 60. letech zůstal v Polsku jen nepatrný zlomek židovského obyvatelstva, dodnes tam mezi mnohými přetrvávají některé hluboce zakořeněné stereotypy (ve většině negativní) – jejich důkazem budiž např. v uplynulých dnech Českou televizí znovu odvysílaný dokument Ghetto jménem Baluty, jakkoli zobrazující prostředí svérázné komunity, novodobého sociálního ghetta, prostředí v mnohém odlišné od většinové Lodži i od většiny polské společnosti. Možná se tu však jen vyhroceně projevuje cosi, co provází Poláky již mnoho desítek let a s čím se polská společnost jen pomalu, ale snad přece jen vyrovnává… Bojovat proti předsudkům nejrůznějšího druhu, ale také seznamovat s bohatstvím židovské kultury, která byla dlouho součástí šíře pojímané kultury polské, chce již více než dvacet let krakovský Festival židovské kultury.

 

Festival, který se koná již od roku 1988 v krakovské čtvrti Kazimierz, neodmyslitelně spjaté se židovskou tradicí, se snaží představit židovskou kulturu nejen bohatým hudebním programem (díky němuž je však patrně nejznámější), promítáním filmů či pořádáním výstav, ale také bohatým doprovodným programem sestávajícím z workshopů, přednášek a diskusí. Ty se věnují řadě témat, od tajemství židovské kuchyně až po hebrejskou kaligrafii. Od roku 1988, kdy měl podobu více méně odborného setkání věnovaného aktuálním otázkám polsko-židovského nejen kulturního soužití, vyrostl festival v jednu z největších světových akcí svého druhu, která láká řadu návštěvníků – mezi nimi zejména mnoho mladých Poláků, kteří tak dokazují, že „balutské stereotypy“ lze překonávat. Chtějí-li organizátoři vést především k dialogu bez předsudků a vzájemného nepochopení, tak nelze opomenout ani fakt, že Festival židovské kultury vrací do Polska živou židovskou kulturu a umění, na dlouhou dobu zapomenuté. Mnoho let nebylo v Polsku takřka nikoho, kdo by se jim mohl věnovat. Festivalu se v krakovském prostředí daří nebýt pouhým skanzenem a „na Kazimierzu“ je o něm v posledních letech slyšet nejen v červnu, tedy v tradičním termínu konání festivalu.

 

Festival začal dnes, tedy v pátek 26. června, slavnostmi uvítáním šabatu. Program letošního festivalu je velmi bohatý a potrvá až do neděle 5. července, symbolicky bude završen v sobotu 4. července tradičním koncertem Szalom na Szerokiej, na němž tentokrát vystoupí Balkan Beat Box (USA/Izrael), Cukunft (Polsko) a All Stars Festival Orchestra. Dle slov organizátorů přináší letošní ročník festivalu novum zejména v podobě většího zastoupení sefardské kultury, tedy kultury vzešlé z prostředí Židů žijících do roku 1492 na Pyrenejském poloostrově, později odtamtud vypovězených a rozesetých po Středomoří, Balkánu i Orientu. Sefardská kultura vstřebala některé orientální a arabské vlivy, k nimž byla díky větší liberálnosti a otevřenosti vstřícnější, než bývalo k cizím vlivům prostředí aškenázské, tedy židovské prostředí střední a východní Evropy. V hudební části programu tak mohou návštěvníci slyšet např. americkou formaci Pharaoh's Daughter inspirovanou židovskou mystikou, poezií v jazyce ladino, středověkými modlitbami v jidiš i středomořskou a orientální kulturou (1. července, 19.00) nebo mužský soubor HaYona Ensemble z Izraele, jehož „filosoficko-sakrální hudba“ inspirovaná kabalou propojuje židovské a arabské prvky (1. července, 22.00). Sefardský svět ovlivněný kulturou arabskou tentokrát představí také tradiční Koncert Kantorów: Chawalcie Pana w Jego świątyni, dosud zaměřený spíše na klasickou synagogální hudbu známou ze střední Evropy (28. června, 19.00). Zajímavý zážitek slibuje také americká skupina The Painted Bird, v jejíž tvorbě se mísí prvky klezmeru, punk-rocku i kabaretu (30. června, 22.00). Na programu pro účastníky přímo v Krakově je dále např. série procházek po židovských památkách Krakova s polským i anglickým výkladem, výlety do míst spojených se židovskou kulturou, řada výstav (mj. Pilíře judaismu ve Staré synagoze nebo tamtéž Neznámá tvorba Henryka Halkowského, letos zemřelého polského historika a publicisty, znalce chasidismu), přednášek či workshopů (krom jiného věnovaných hebrejštině, jidiš, židovskému tanci, genealogii nebo vinařství v Izraeli) i přednášek, diskusí nebo filmových projekcí.

 

Na krakovský festival můžete alespoň virtuálně zavítat i vy – na speciálním serveru www.dni-kultury-zydowskiej.pl jsou totiž vybrané koncerty, včetně závěrečného koncertu na Szeroké a koncertů výše zmíněných, vysílány on-line.

 

Oficiální stránky festivalu

Kompletní program

On-line přenosy koncertů

 

K tanci i poslechu:  

Pharaoh's Daughter

The Painted Bird

 

Michala Benešová

26. 06. 2009

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1134448 návštěv, dnes zatím 253 (4 online).