NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Konference mladých slavistů (4.-5.11.2009)

Konference mladých slavistů je projektem studentů a doktorandů Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚSVS FF UK). Svým mezinárodním rozměrem a zapojením mladých odborníků různých specializací a vědeckých zájmů by měl zvýšit informovanost o odborné činnosti studentů pregraduálního i doktorského studia, kteří se zabývají slovanskou filologií, a to napříč jednotlivými slavistickými obory i různými slavistickými pracovišti. Cílem akce je umožnit setkávání mladých odborníků, vytvořit prostor pro prezentaci výsledků jejich badatelské činnosti a fórum pro konfrontaci rozmanitých vědeckých metod a pohledů na slovanský areál. Z tohoto důvodu jsou zváni studenti z ostatních slavistických pracovišť v ČR i ze zahraničních univerzit. Účastníkům konference se tedy nabízí rovněž příležitost navazovat kontakty, které se mohou stát základem pro budoucí mezinárodní spolupráci mladé generace badatelů.


Polonistické referáty z programu:


Středa


4.11.2009       


Místnost č. 104 (hodina uvádí začátek celého bloku)                      


14:20           


Osowski Błażej (Poznaň): Germanizmy a dawna granica prusko-rosyjska w Wielkopolsce w wybranych polach znaczeniowych          


Místnost č. 201                   


09:30  


Wach Jarosław (Lublin): Młodzi wobec świata. O najnowszej prozie polskiej

          

11:50  


Zambrzycka Marta (Varšava): Wałerij Szewczuk i Taras Prochaśko. Ukraiński głos w europejskim dyskursie małych kultur.


Wilczura Aleksandra (Krakov): Twórczość pisarzy polsko-żydowskich jako przykład Orientu w literaturze polskiej


14:10


Chaszczewicz-Rydel Marta (Vratislav): Dezorientacja w Orientalizmie? O Bałkanach we współczesnej literaturze polskiej


Boćkowska Katarzyna (Vratislav): Polska Galicja na Bałkanach, Bałkany na Dolnym Śląsku w Polsce                


16:10  


Łobożewicz Ada (Varšava): Wspomnienie Galicji – ćwiczenia z wybiórczego pamiętania i twórczej rekonstrukcji przeszłości


Čtvrtek           


5.11.2009                     


Místnost č. 104


11:30              


Walecka Monika (Krakov): Protestancki katechizm Szymona Budnego z 1562 r., jako jeden z najstarszych zabytków tzw. prostej mowy


Knoll Vladislav (Praha): Má kašubština povinný podmět? Diachronická studie


13:40              


Květina Jan (Praha): Novoslovanská jednání Rusů s Poláky: mezi rivalitou a spoluprací


Goworski Andrzaj (Vratislav): Ale dlaczego bracia Strugaccy? – Czyli o wpływie zmian polityczno-społecznych na postrzeganie literatury rosyjskojęzycznej w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w. (w oparciu o kanon lektur)


Kostecka Monika (Toruň): Rosja, a Partnerstwo Wschodnie         


Místnost č. 201


12:40  


Adamiak Jerzy (Varšava): O tożsamości środkowoeuropejskich pisarzy emigracyjnych


15:30


Kobro Katarzyna (Poznaň): Rzecz o radykalnej desublimacji figury walki na podstawie twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza


Lemańczyk Martyna Maria (Poznaň): Kubizm środkowoeuropejski – indywidualizm czy „kalka”? Zjawisko kubizmu w literaturze i kulturze polskiego i czechosłowackiego międzywojnia.


Více podrobností o konferenci zde

12. 10. 2009

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1133263 návštěv, dnes zatím 151 (5 online).