NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

V. ročník Překladatelské soutěže Filozofické fakulty OU v Ostravě

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

katedry anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, romanistiky a slavistiky vyhlašují pro akademický rok 2009/2010 pod záštitou děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc. V. ročník Překladatelské soutěže Filozofické fakulty OU v Ostravě, oceněné evropskou jazykovou cenou LABEL 2009.

 

Překladatelské soutěže se mohou zúčastnit studenti všech filozofických a pedagogických fakult České a Slovenské republiky bez ohledu na ročník a studijní obor. Soutěž je anonymní: účastníci si zvolí heslo, pod nímž budou soutěžit, a ke svému příspěvku přiloží zalepenou obálku označenou vybraným heslem.

 

V obálce bude uvedeno: heslo, jméno a příjmení soutěžícího, jeho aktuální adresa, elektronická adresa a úplný název a adresa příslušné fakulty a univerzity

 

Soutěžící odevzdají svůj příspěvek ve třech exemplářích a přiloží také tři kopie originálního textu. Text originálu musí obsahovat úplný bibliografický údaj.

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

1. překlad neliterárního (populárně-naučného nebo publicistického) textu: 7 – 10 normostran;

2. překlad literárního textu: 7 – 10 normostran u prózy, 30 – 40 veršů u poezie.

Soutěžící překládají texty dle vlastního výběru (popř. z nabídky jazykových kateder) do svého mateřského jazyka (češtiny nebo slovenštiny) z těchto cizích jazyků: z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny a polštiny. Do soutěže se mohou studenti zapojit i s překlady z jiných jazyků (např. dánštiny, nizozemštiny, finštiny, švédštiny, japonštiny, čínštiny apod.), je však třeba, aby ke své práci přiložili jeden stručný odborný posudek specialisty na příslušný jazyk.

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: 31. leden 2010

 

Hotové překlady s příslušným originálem a identifikační obálkou odevzdejte osobně nebo zašlete poštou na příslušnou katedru dle jazyka originálu.

 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

Soutěžní překlady posuzují nezávisle vždy dva členové poroty na katedře jazyka, z něhož soutěžící překládá. Každý soutěžící obdrží v závěru soutěže dva odborné posudky. Všichni účastníci soutěže dostanou potvrzení o účasti v soutěži (certifikát o účasti), nejlepší práce budou oceněny čestným uznáním. Pořadí oceněných příspěvků se neurčuje. Celý ročník soutěže bude slavnostně uzavřen „DNEM S PŘEKLADEM“, jehož součástí jsou vedle předání čestných uznání nejúspěšnějším soutěžícím také přednášky translatologů a překladatelů a překladatelské dílny na jazykových katedrách. Ke „Dni s překladem“, který se bude konat v březnu 2010, jsou srdečně zváni všichni účastníci soutěže a také členové akademické obce FF OU a další hosté.

 

Texty přednášek ze ´Dne s překladem´, seznamy účastníků soutěže, nositelů čestných uznání a ukázky z nejlepších překladů budou publikovány ve sborníku Translatologica Ostraviensia, v tomto akademickém roce již s číslem V. Předcházející sborníky jsou k dispozici ve studovně FF OU a v univerzitní prodejně skript.

 

S případnými dotazy se obracejte na koordinátora soutěže PhDr. Milana Hrdličku, CSc. (KSL, Reální 5, Moravská Ostrava, telefon: 597 091 852) a další členy pracovního týmu na FF OU (viz seznam pro odevzdání příspěvků).

 

Těšíme se na Vaši účast, přejeme všem příjemné chvíle strávené překládáním a úspěch v soutěži,

 

PhDr. Milan Hrdlička, CSc. a členové organizačního týmu soutěže

 

Kontakt pro překlady z polštiny: Katedra slavistiky, PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., jirimuryc@osucz

 

více informací zde

22. 10. 2009

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1133268 návštěv, dnes zatím 156 (4 online).