NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Konference SLAVICA IUVENUM (30. a 31. 3. 2010)

Katedra slavistiky FF OU pořádá pod záštitou Slavistické společnosti Franka Wollmana

 

Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM

 

Setkání se bude konat 30. a 31. března v prostorách FF OU.

Konference bude probíhat v sekcích:

1) Současné tendence v lingvistice a translatologii

2) Literární věda (Proměny a tvůrčí hledání slovanských literatur 19. a 20. století)

    Kulturologie

3) Současné tendence v translatologii

 

Termín podání přihlášky je 10. března 2010!

Na setkání s Vámi se těší

 

doc. PaedDr. Blažena Rudincová, CSc.

vedoucí katedry slavistiky FF OU

 

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Slavistická společnost Franka Wollmana

 

PhDr. Simona Gwuzd-Mizerová, Ph.D.

Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS.

PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

garanti konference

 

Více informací: http://ff.osu.cz/ksl/

Přihlášku najdete v Elektronické knihovně

20. 01. 2010

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146031 návštěv, dnes zatím 480 (4 online).