NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

NOVÉ KNIHY: Hnízdo Grotowského

Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelní antropologie

Institut umění – Divadelní ústav, Praha 2009

 

Jana Pilátová se v roce 1968 vydala do Vratislavi a u mistra nového divadla Jerzyho Grotowského absolovovala divadelní stáž, která jí ovlivnila na celý život. Způsob práce v Teatru Laboratorium a uvažování o divadle jako součásti života vnesla i do českého prostředí - jako badatelka, novinářka a především pedagožka na DAMU. Spolupracovala s projekty a institucemi jako ISTA, CEEPUS, BART, JAMU, Polské kulturní středisko, s divadlem Continuo. Vedla tvůrčí dílny a kurzy na divadelních školách v Irsku, na Slovensku, v Bosně a Polsku. Jádrem knihy jsou vzpomínky a reflexe Grotowského práce a metody, vlastních zážitků ze zkoušek a představení, ale také osudy jeho žáků, np. Eugeniu Barbovi. Součástí knihy je i obsáhlý materiál, doplňující kontext polský, světový i teoreticko-metodologický. Kniha byla nominována na cenu F. X. Šaldy, která je udělována za vynikající výkon v oblasti veškeré umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní, hudební), mimořádné ediční počiny a práce uměleckohistorické. Hnízdo Grotowského vydal Institut umění – Divadelní ústav na konci roku 2009 jako svůj příspěvek k roku Grotowského, kdy si divadelní svět připomněl 10. výročí úmrtí významného režiséra a divadelního myslitele Jerzyho Grotowského. Publikace vyšla za podpory Institutu Jerzyho Grotowského, Polského institutu v Praze a Nadace Českého literárního fondu.

 

-lk-

10. 03. 2010

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1134445 návštěv, dnes zatím 250 (5 online).