NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

4. ročník Letní školy lingvistiky v Dačicích

13.-20. srpna 2010 se uskuteční

čtvrtý ročník Letní školy lingvistiky v Dačicích


Přednášet zde budou:


Jan Bičovský (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

Jan Chromý (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

Igor Farkaš (Univerzita Komenského; Slovensko)

Svetlana Kapalková (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského; Slovensko) a

Daniela Slančová (Filozofická fakulta Prešovské univerzity; Slovensko)

Luděk Knittl (The University of Sheffield; Velká Británie)

František Lichtenberk (University of Auckland; Nový Zéland)

Marie Nilsenová (Tilburg University; Nizozemí)

Richard Ogden (University of York; Velká Británie)

Kamila Polišenská (City University London; Velká Británie)

Sven Siegmund (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology; Německo)

Radek Šimík (University of Groningen; Nizozemí)

Thomas Weskott (Universität Potsdam; Německo)


Jedno odpoledne bude vyhrazeno třem paralelním workshopům (prakticky

orientovaným seminářům poskytujícím úvod do některých výzkumných

dovedností):

1. Fonetický workshop - povedou Jan Volín a Radek Skarnitzl (oba Filozofická

fakulta UK)

2. Psycholingvistický workshop - povede Filip Smolík (Psychologický ústav AV

ČR)

3. Workshop o kontaktní lingvistice - povede Viktor Elšík (Filozofická

fakulta UK)


První verzi programu včetně témat jednotlivých přednášejících najdete na

stránkách http://www.lingvistika.cz.


Kapacita letní školy je omezená (zhruba na 35 lidí). V minulých letech

záviselo přijetí primárně na rychlosti přihlášení, v letošním roce jsme se

rozhodli udělat přijímání férovější. Přihlašovat se je možné od 20. března

do 15. dubna, a to prostřednictvím tohoto webového formuláře:

http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=csformkey=dEpYZVMzd0tIT185RGg4bi16ZXlwOHc6MA


Následně organizátoři Letní školy provedou výběr účastníků. Postupovat

budeme na základě těchto faktorů:

1. Pokročilost v rámci studia (přednost mají doktorandi, dále pokročilejší

studenti lingvistických a spřízněných oborů);

2. Doba, na kterou se přihlásíte (zvýhodněni jsou ti, kteří se přihlásí na

celou dobu LŠ);

3. Kolonka "vzkaz pro organizátory" (pokud máte pocit, že byste nemuseli být

vybráni, využijte tuto kolonku v přihlášce a napište nám, proč bychom Vás

měli přijmout).


Pokud nebudete v prvním kole přijati, budete zařazeni mezi náhradníky, které

budeme vyrozumívat vždy, jakmile se nějaké místo uvolní. Přijatí uchazeči

musí do 20. června zaplatit zálohu 500 Kč na ubytování (pokud ubytování

nechtějí zajistit, zálohu neplatí). Pokud zálohu do tohoto data nezaplatí,

bude jejich místo postoupeno náhradníkům.


Účast na škole je bezplatná, účastníci si hradí pouze ubytování, stravu a

cestovné.


Další informace o letošním ročníku Letní školy budou průběžně doplňovány na

výše uvedeném webu, s případnými dalšími dotazy se neváhejte obrátit na

e-mail letniskola@lingvistika.cz.

23. 03. 2010

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146037 návštěv, dnes zatím 486 (3 online).