NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Stipendium pro doktorandy a badatele - Krakov

REKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

w Krakowie (Polska)


ogłasza konkurs na


STYPENDIUM NAUKOWE


z Funduszu Królowej Jadwigi


na rok akademicki 2010/2011


O stypendium mogą ubiegać się pracownicy naukowi i doktoranci wyższych uczelni z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich.


Wniosek o stypendium powinien zawierać:

– podanie do JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

– wypełniony formularz zgłoszeniowy

– spis publikacji

– program badań naukowych do zrealizowania w czasie pobytu na stypendium w Krakowie

– wskazana rekomendacja od pracownika naukowego UJ

– curriculum vitae

– kserokopię strony paszportowej ze zdjęciem.


Stypendysta Funduszu Królowej Jadwigi otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie, zakwaterowanie w domu studenckim oraz podstawową opiekę zdrowotną.


Dokumenty należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2010 roku na adres:

Ośrodek Informacji i Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego,

ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków, Polska

z dopiskiem na kopercie: Fundusz Królowej Jadwigi.

Fundusz zastrzega sobie prawo rozesłania tylko pozytywnych decyzji.

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji i Promocji UJ, tel. +48 12 430 10 12,

fax +48 12 430 10 30,

Więcej informacji: www.uj.edu.pl/funduszestypendialne

e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl


25. 03. 2010

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147172 návštěv, dnes zatím 566 (3 online).