NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Zpoplatnění iliteratury?

Portál iliteratura.cz, který se věnuje světové literatuře a přináší překlady, recenze nebo medailony autorů z různých jazykových oblastí, se po neudělení grantu rozhodl zpoplatnit vstup na stránky. Dotkne se to i polské sekce, jíž vede Bára Gregorová a přispívá na ní Polský institut. Placený přístup se chystá v případě, že šéfredaktorka Jovanka Šotolová nesežene dostatečné množství finančních prostředků na provoz, jeho význam je však spíše symbolický.

 

Oficiální tisková zpráva

 

Portál iliteratura.cz zpoplatňuje vstup na své stránky. Je to cesta správným směrem?
Tisková zpráva, 25. 3. 2010

 

Portál www.iliteratura.cz, který od roku 2002 informuje o literatuře z celého světa, je koncipován jako moderní forma literárního časopisu spojující aktuální zpravodajství a bohatý archiv. Jeho princip je moderní, provoz ekologický. Do minulého týdne byl veřejnosti dostupný zdarma a bez omezení. Jako ojedinělá služba českému knižnímu trhu byl také hojně využíván: návštěvnost se pohybovala kolem 1500 unikátních přístupů denně (přístup z jednoho počítače) a cca 100 000 načtených stránek měsíčně (celkový počet otevřených stránek).

 

Před několika dny byl celý projekt po 8 letech své existence vyřazen z grantového řízení Ministerstva kultury ČR. Zavedený portál se tak ocitl bez hlavního zdroje financování.

 

„Bohužel se mi nepodařilo zjistit důvody vyřazení. Jakkoli to zní podivně, MK ČR má ve stanovách, že podrobnosti rozhodnutí nesděluje. Zodpovědný referent MK mi na oficiální dotaz odpověděl, že o důvodech rozhodnutí nic neví (ačkoli by měl být zasedání komise přítomen) a že ho to zaskočilo,“ říká šéfredaktorka portálu Jovanka Šotolová.

 

Grant MK ČR tvořil většinu příjmů Sdružení pro iliteraturu. V roce 2009 hospodařilo sdružení s rozpočtem 339 000 Kč, z nichž 200 000 Kč tvořil právě grant z MKČR. Zbylá část prostředků pocházela z plateb za smluvně stanovené služby fakturovaných ambasádám a kulturním institutům jako např. Polský institut, Ambassade de France a Goethe institut, ale také z osobních darů lidí, kteří tento literární portál vytvářejí. (/sponzori.asp)

 

Zahltit stránky intextovou reklamou nebo propagačními bannery je cesta, která není v zájmu čtenáře a nesleduje smysl a obsah projektu. Portál iliteratura.cz se rozhodl k zásadnímu kroku, o němž se ve spojitosti s internetovými médii hovoří stále častěji, a to zpoplatnění služeb. Za denní přístup zaplatí čtenář od dubna symbolických 10 Kč, za měsíční 50 Kč. Je to způsob, jak fungující literární portál postavit na vlastní nohy, ale přitom zachovat jeho povahu nekomerčního a nezávislého kulturního projektu.

 

„Zpoplatněním článků reagujeme na tíživou finanční situaci, která ohrožuje naši existenci. Portál iliteratura. cz dbá o udržení kvality a musíme ho prezentovat jako projekt, který kromě nadšení autorů vyžaduje i vzdělání v oboru, zkušenosti a čas. Doufáme, že nás odborná veřejnost i naši čtenáři pochopí. Zároveň se tímto krokem snažíme vyvolat debatu o systému grantových výběrových řízení v naší zemi a o cestě, kterou se díky podobným nezdůvodněným rozhodnutím ubírá česká kultura,“ vysvětluje šéfredaktorka.

 

Kontakt pro média:
Jovanka Šotolová, šéfredaktorka
iliteratura@iliteratura.cz
tel:  +420 604274916  +420 604274916

 

-red-

28. 03. 2010

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146031 návštěv, dnes zatím 480 (4 online).