NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Slezsko, perla v České koruně - čerstvě otevřeno!

Od 17. listopadu 2006 můžete ve Valdštejnské jízdárně v Praze navštívit výstavu s názvem Slezsko, perla v České koruně. Výstava mapuje tři epochy rozkvětu vzájemných česko-slezských kulturních kontaktů a hlavním jejím cílem je představit kulturní dědictví tohoto významného regionu střední Evropy, v němž se setkávají historie a tradice hned několika národů a kultur.  

 

První část výstavy, Zlatá doba Lucemburků, se věnuje období vlády této dynastie (zhruba 1360–1430) a rozkvětu gotického umění, oddíl V záři rudolfinské Prahy představí časy císaře Rudolfa II. (1576–1612) a třetí část expozice se vztahuje k éře vrcholného baroka (konkrétně od ukončení Třicetileté války v r. 1648 až po připojení většiny Slezska k Prusku před polovinou 18. století).

 

Kurátory výstavy Slezsko, perla v České koruně, která se na začátku tohoto roku představila i v polské Legnici, jsou Vít Vlnas, Jan Klípa a Lenka Stolárová. Expozice bude ve Valdštejnské jízdárně k vidění až do 8. dubna 2007.

 

NOVÉ: K výstavě Slezsko, perla v České koruně byly spuštěny samostatné webové stránky (http://www.ngprague.cz/html/slezsko/index.htm), kde najdete jak informace o samotné výstavě, exponátech či doprovodných programech a publikacích, tak např. základní přehled dějin Slezska.

 

-mb-

18. 11. 2006

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147120 návštěv, dnes zatím 514 (5 online).