NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Polská literatura vyplula na Vltavu

Na vlnách polské poezie a prózy můžete usínat, probouzet se i relaxovat – stačí zavřít oči a ponořit se do veršů letošního laureáta literární ceny Nike (Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Šnečku šnečku vystrč růžky, 24.4. 2010 od 22:45) nebo hrabalovského románu Pawła Huelle (Mercedes Benz, 9.5. 2010 od 20.00), který vychází v překladu do češtiny. Nalaďte si Český rozhlas 3 – Vltava! Cyklus zahájilo čtení Olgy Tokarczuk.

 
Program:
 
Olga Tokarczuk: Sabinino přání, 15.4. 2010 od 16.00


Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Šnečku šnečku vystrč růžky, 24.4. 2010 od 22:45


Wojciech Kuczok: Smrad, 19. – 28.4. 2010, vždy od 18.30


Marcin Świetlicki: Písnička ze sklepu, 1.5. 2010 od 22:45


Svět jako z Brueghela aneb Návštěva v Matarni (Wojciech Wencel), 2.5. 2010 od 20.00


Tadeusz Dąbrowski: Třicetiletý chlapec, 8.5. 2010 od 23.00

 

Paweł Huelle: Mercedes Benz, 9.5. 2010 od 20.00


Luisa Nováková: Polské pověsti, 10. – 16.5. 2010 od 23.00


Wisława Szymborska: Tady, 15.5. 2010 od 22:45


 Zbigniew Herbert: Barbar v zahradě, 16.5. 2010 od 20.00


Jarosław Iwaszkiewicz: Fryderyk Chopin, 17.5.-28.5. 2010, vždy od 11.30
 


Cyklus Svět poezie:      
 
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Šnečku šnečku vystrč růžky
(24.4. 2010 od 22.45)
Básník Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki se narodil v roce 1962 v obci Wólka Krowicka na jihovýchodě Polska, obci položené těsně u hranic s Ukrajinou. Smrt, baroko a – paradoxně – bezdomovectví jako stav duše – to jsou hlavní motivické linie Dyckého básnické tvorby. Tkaczyszyn-Dycki je autorem devíti básnických sbírek a jednoho souboru krátkých próz. Stal se téměř idolem současné mladé básnické generace. Za svou poslední sbírku Písnička o návycích a závislostech, která vyšla v roce 2008 a ze které je sestaven i rozhlasový pořad, obdržel loni nejprestižnější polskou literární cenu Nike.
 
Marcin Świetlicki: Písnička ze sklepa
(1.5. 2010, od 22.45)
Marcin Świetlicki (1961), polský básník, prozaik a hudebník. Absolvent Jagellonské univerzity v Krakově. Od r. 2004 pracuje jako editor týdeníku Tygodnik Powszechny. Do literatury vstoupil počátkem devadesátých let jako člen krakovské básnické skupiny bruLion.  Vydal sedm básnických sbírek a jeden „detektivní“ román. Kromě literatury se věnuje herectví a hudbě – je lídrem punkrockové kapely Świetliki (Světlušky).  Básně, které uslyšíte, pocházejí ze sbírky Schisma (1999).  
 
Tadeusz Dąbrowski: Třicetiletý chlapec
(8.5. 2010 od 23.00)
Tadeusz Dąbrowski  (1979), jeden z nejvýraznějších představitelů nejmladší polské básnické generace. Redaktor gdaňského literárního časopisu Topos. Vydal tyto básnické sbírky: Wypieki (Ruměnce, 1999), e-mail (2000), mazurek (2002), Te Deum (2005). Uvedené básně jsou z jeho poslední sbírky Czarny kwadrat (Černý čtverec, 2009).
 
Wisława Szymborska: Tady
(15.5. 2010 od 22.45hod)
Wisława Szymborska žije v Krakově, kam se jako osmileté děvčátko v roce 1931 s rodiči přistěhovala. Vystudovala zde na Jagellonské univerzitě polonistiku a sociologii, pracovala jako redaktorka týdeníku Literární život. V roce 1996 jí byla udělena Nobelova cena. Na několik let se básnířka odmlčela. Teprve v roce 2002 vydala sbírku Okamžik, o tři roky později Dvojtečka a začátkem roku 2009 sbírku nazvanou Tady.
 
Četba na pokračování:


Wojciech Kuczok: Smrad
Z pořadů věnovaných próze uvedeme četbu na pokračování z románu Smrad prozaika, básníka, scenáristy a filmového kritika Wojciecha Kuczoka (nar.1972). Kuczok vystudoval Slezskou univerzitu v Katovicích. V 90. letech patřil k básnické skupině Na divoko. V roce 2003 vydal svůj nejznámější román Gnój (Smrad), za který dostal v témže roce prestižní ocenění Paszport Polityki. O rok později za něj také získal nejdůležitější polskou literární cenu Nike.  Román Smrad nese podtitul Antibiografie. Jeho děj se odehrává v jednom slezském městečku v dobách Polské lidové republiky. Hlavní hrdina, nemilosrdce mrzačený fyzicky i psychicky svým otcem, touží po tom, aby vypukla válka a on ho mohl beztrestně zastřelit. V závěru děsný zápach (v polštině znamená slovo gnój rovněž hnůj, špínu) zachvacuje všechno a boří i dům, symbol hrdinova nešťastného dětství. Desetidílnou četbu  z překladu Barbory Gregorové připravuje Jana Doležalová. Vysílá se ve dnech 19. – 28.4. 2010, vždy od 18.30.
 
V cyklu Osudy připravujeme četbu na pokračování z životopisného románu Jarosława Iwaszkiewicze Fryderyk Chopin. Polský prozaik, básník a překladatel Jarosław Leon Iwaszkiewicz (1894 – 1980) byl spolutvůrcem básnické skupiny Skamander, spolupracovník Wiadomości Literackich a dlouholetý šéfredaktor časopisu Twórczość. Osobnost Frederyka Chopina přitahovala Jarosława Iwaszkiewicze po mnoho let. Už před válkou se zabýval studiem jeho korespondence a v předvečer války vydal poprvé útlou Chopinovu biografii. Zároveň také napsal divadelní hru Léto v Nohant, jejímž námětem je Chopinův vztah k Solange, dceři George Sandové. Četba na pokračování z knihy Frederyk Chopin, kterou z překladu Jaroslava Simonidese připravuje Marie Valtrová, vychází z třetího autorova zpracování skladatelova životopisu z roku 1955. Desetidílnou četbu na pokračování z knihy Jarosława Iwaszkiewicze uvádíme ve dnech 17.5.-28.5. 2010,vždy v 11.30-12.00, zároveň také v rámci oslav Chopinovského roku.
 
V cyklu Moderní povídka připravujeme prózu Olgy Tokarczukové Sabinino přání  ze sbírky Hra na spoustu bubínků (15.4. 2010, v 16.00), a ve Stránkách na dobrou noc  výběr starých polských pověstí ze sbírky Šlépěj královny Jadwigy ve zpracování překladatelky a etnografky Luisy Novákové (10. – 16.5. 2010, vždy ve 23.00).
 
V cyklu Schůzky s literaturou uvedeme pořad Svět jako z Brueghela aneb Návštěva v Matarni, věnovaný poezii a inspiračním zdrojům polského básníka a esejisty Wojciecha Wencela, který  patří k nejvýraznějším postavám silné básnické generace vstupující na polskou literární scénu v první polovině 90. let. Celý život bydlí v Gdańsku-Matarni a stává se vedle Güntera Grasse a Pawła Huelleho dalším moderním autorem, v jehož díle vystupují různé reálie i postavy kdysi slavného hanzovního města Gdaňska, lépe řečeno jedné z jeho okrajových čtvrtí. Reportážní návštěvu u polského básníka Wojciecha Wencela v gdaňské Matarni připravili Miloš Doležal a Jaroslav Šubrt  a v pořadu vedle Wojciecha Wencela dále hovoří básník Artur Nowaczewski a literární kritik Piotr Śliwiński. (2.5. 2010 ve 20.00)
 
Vzhledem k připravovanému českému vydání knihy spisovatele Pawła Huelleho Mercedes Benz jsme zařadili rovněž reprízu Schůzek s literaturou z roku 2003, které jsme pod názvem  Milý Bohumile… s podtitulem Hrabalovské ozvěny a vypůjčky v románu polského spisovatele Pawła Huelleho Mercedes Benz, uvedli vzápětí po polském vydání románu.
 
Prozaik a scénárista Paweł Huelle (nar. 1957 v Gdańsku) ve svém románu vypráví o osudech svých prarodičů, rodičů i své vlastní příběhy, proplétající se a odvíjející se v přímé souvztažnosti s dějinami Polska od počátku dvacátého století až do současnosti. Huelle svou prózou zároveň vyjadřuje obdiv ke svému oblíbenému spisovateli Bohumilu Hrabalovi - své vyprávění nejen adresuje svému vzoru v podobě jakéhosi fiktivního dopisu, ale přejímá i Hrabalův způsob psaní a myšlení, Hrabalův nezaměnitelný styl i některé motivy jeho děl. V kompozici věnované románu Mercedes Benz se překladatelka  a autorka pořadu Alena Heroutová rovněž zamýšlí nad přijímáním díla Bohumila Hrabala v Polsku a přejímáním částí díla a stylu jiného spisovatele (9.5. 2010 od 20.00).
 
Zbigniew Herbert: Barbar v zahradě
Zbigniew Herbert je v českých zemích znám především svým básnickým dílem. Téměř neznámý je u nás Herbert jako výsostný esejista a to především ve slavné knize Barbar v zahradě, která se v Polsku setkala s mimořádným ohlasem. Vrcholná místa knihy představují vynikající popisy básníkových cest do Itálie a Francie, výklady děl malířů gotiky a rané renesance, náčrty atmosféry měst, jídel, barev. Pořad je sestaven z rozhovoru s polským esejistou a spisovatelem Markem Zaganczykem a z úryvků z Herbertových esejí, které přeložil Josef Mlejnek (16.5. 2010, od 20.00).

 

Zdroj: Polský institut v Praze

 

-lk- 

22. 04. 2010

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147104 návštěv, dnes zatím 498 (3 online).