NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Lužická srbština a lužickosrbská literatura opět na FF UK

Po delších jednáních na FF Univerzity Karlovy se podařilo dosáhnout otevření klasických sorabistických předmětů, jimiž jsou lužickosrbský jazyk a literatura. Díky ochotě pedagogů z Institutu sorabistiky v Lipsku Juniorprof. dr. Tomasze Derlatky a docenta dr. Timo Meškanka, kteří budou jako pedagogové do Prahy dojíždět, a taktéž děkana FF UK PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D, si od října letošního roku mohou studenti Ústavu slavistických a východoevropských studií a FF UK zapsat předměty z lužickosrbského jazyka a literatury. Výuka je rovněž otevřená pro jakékoliv další zájemce mimo univerzitu!

 

Výuka proběhne v Týmové studovnně FF UK (v hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha) a vyučovacím dnem bude každý druhý čtvrtek.

Harmonogram:

 

Čtvrtek

 

·12.30–15.40 (1x měsíčně, druhý týden v semestru, začátek: 14. 10. 2010): Teorie a praxe spisovné lužické srbštiny (Timo Meškank)

·12.30–15.40 (1x měsíčně, třetí týden v semestru, začátek: 21. 10. 2010), Přednášky o lužickosrbské literatuře (Tomasz Derlatka)

 

 •  
 • 29. 09. 2010

  zpět

  Polský institut
  Studentská rada
  Stránky jsou provozovány
  za finanční podpory Studentské rady
  Studentského fondu FF UK
  a Polského institutu.

  Stránky vznikly za finanční podpory
  Semináře středoevropských studií
  ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
  Programátor: © Marekzprahy 2006
  Grafik: © Faxim 2006
  Celkem 1130506 návštěv, dnes zatím 340 (1 online).