NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Česko-polské kolokvium o Ukrajině v Polském institutu (25. 11.)

Česko-polské kolokvium „Ukrajina v politické a kulturní interakci mezi Visegradským prostorem Evropské unie a Ruskou federací“. Součástí setkání je prezentace knihy krakovského historika prof. Andrzeje Nowaka Imperium a ti druzí, vydané v nakladatelství CDK Brno.

 

Jednou z nejdůležitějších politických, hospodářských a kulturních priorit zemí Evropské unie a tzv. Visegrádské čtyřky je kooperace se státy východní Evropy, resp. s regionem mezi současnou EU a Ruskou federací. Centrální úlohu v regionu hraje především Ukrajina, svou tradicí rozkročená mezi evropským Západem a Východem, která v současné době intenzivně kooperuje se státy EU, zvláště se zeměmi tzv. Visegrádské čtyřky.
 
Cílem polsko-českého kolokvium historiků a politologů je podpořit klíčovou diskusi o budoucím směřování Ukrajiny a jejím vztahu k EU i Rusku.
 
Setkání se zúčastní mj. polští odborníci Andrzej Nowak (Krakov) a Tomasz Kapuśniak (Institut středo-východní Evropy v Lublinu), za českou stranu Jakub Kulhánek z Asociace pro mezinárodní otázky. Účast přislíbil také doc. Rudolf Chmel, bývalý slovenský ministr kultury a současně místopředseda vlády pro otázky národnostních menšin.

Polský institut, 25. 11. 2010 od 16:00

 

Organizace: Collegium Europaeum, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Lublin, Polský institut v Praze

 

Program kolokvia:
 
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Praha)
Úvodní slovo: Východ? Západ? Ukrajina!
 
Doc. PhDr. Rudolf Chmel, CSc. (Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK, Praha)
Ukrajina a visegrádský prostor – kulturní interakce (pracovní název)
 
Prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński Krakow)
Chce vůbec někdo Ukrajinu?
 
Mgr. Jakub Kulhánek (Asociace pro mezinárodní otázky, Praha / University of Nottingham)
Východní partnerství jako překážka spolupráce mezi EU a Ruskem?
 
Dr. Tomasz Kapuśniak (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin)
Ukrajina mezi Západem (europeizace, okcidentalizace) a Východem (status quo ante)

Přednášky a následná debata jsou simultánně tlumočeny.

-red-

21. 11. 2010

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1131733 návštěv, dnes zatím 403 (5 online).