NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Přednáška České inspirace gotické architektury ve Velkopolsku (15. 12.)

Polský institut v Praze a Velvyslanectví Polské republiky

si Vás dovolují pozvat na přednášku

 

Jacka Kowalského

 

„České inspirace gotické architektury ve Velkopolsku“

 

15. prosince 2010 ve 14.30

Polský institut v Praze, Malé nám. 1, Praha 1 (vstup z Karlovy ul. 27)

Simultánně tlumočeno do češtiny

 

 

* * *

 

Jacek Kowalski: České inspirace gotické architektury ve Velkopolsku

 

Velkopolsko, jeden z hlavních regionů Polského království, ve 14. století ovlivňovalo umění z jihu a severu střední Evropy – předposlední Přemyslovec Václav II. byl totiž zároveň polským králem a byl korunován v nejdůležitější polské i velkopolské katedrále, v Hnězdně. V pozdním středověku díky kontaktům obyvatel Velkopolska a českého království vznikaly zajímavé umělecké a architektonické projekty. Přednáška se zaměří na konkrétní stavby, ale také osobnosti, které se o ně zasloužily.

 

Jacek Kowalski, Ph.D. je odborným asistentem Ústavu dějin umění univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Věnuje se středověké literatuře a umění ve Francii a Polsku. Publikoval mj. knihu „Velkopolská gotika. Sakrální architektura 13.-16. století (2010).

www.jacekkowalski.pl

09. 12. 2010

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130309 návštěv, dnes zatím 143 (4 online).