NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

2011: Rok Czesława Miłosze

Rok 2011 byl oficiálně vyhlášen Rokem Czesława Miłosze, připomeneme si sté výročí jeho narození. U této příležitosti na celém světě proběhne řada kulturních akcí – literárních čtení, filmových projekcí, překladatelských seminářů nebo setkání. Hlavním organizátorem Roku Miłosze v Polsku je krakovský Instytut Książki, oslavy zde vyvrcholí druhým ročníkem Literárního festivalu Czesława Miłosze 9. – 15. května 2011. Do češtiny překládali dílo Miłosze přední polonisté – Helena Stachová přeložila esejistickou Rodnou Evropu a román Údolí Issy, na prvním výboru jeho básní Mapa času se podíleli Vlasta Dvořáčková, Iveta Mikešová a Václav Burian, který přeložil také Pejska u cesty, Miłoszovu abecedu, soubor přednášek Svědectví poezie nebo Traktáty a přednášky ve verších. Hymnus o perle představil českým čtenářům Miroslav Červenka, básnickou sbírku To a výbor z esejů Saligia a jiné eseje Josef Mlejnek. Zotročený duch vyšel ještě v samizdatu v překladu Andreje Stankoviče a Jindřicha Bellinga, později i oficiálně v 90. letech. Jedním z posledních překladů je básnická sbírka Svět : prosté básně překladatele Jiřího Červenky. Sám Miłosz navštívil Prahu oficiálně poprvé již v roce 1990.

 

Czesław Miłosz (1911 – 2004)

 

Básník, prozaik, esejista, překladatel. Narodil se v Šetejnách na Litvě, studoval práva ve Vilniusu, válečná léta prožil ve Varšavě. Po 2. světové válce se stal kulturním atašé ve Washingtonu, později působil na polské ambasádě v Paříži. Po nucené návratu do Polska a problémech se získáním pasu požádal 1. 2. 1951 o politický azyl ve Francii. Publikoval v exilovém časopisu Kultura, jehož šéfredaktor Jerzy Giedroyć mu v prvních letech emigrace velmi pomohl. V roce 1960 se přestěhoval do USA, kde přednášel na univerzitě v Berkley. Za své literární dílo získal roce 1980 Nobelovu cenu a o rok později poprvé navštívil PLR, kde byl třicet let zakázaným autorem. Do Krakova se natrvalo přestěhoval v roce 1993 a zde také zemřel – je pochován na legendární Skalce.

 

Miłosz v síti

 

-lz-

02. 01. 2011

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149533 návštěv, dnes zatím 70 (6 online).