NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Překladatelská soutěž Filozofické fakulty OU v Ostravě

Katedry anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, romanistiky a slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašují pro akademický rok 2010/2011 pod záštitou děkana Filozofické fakulty doc. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D.

 

VI. ROČNÍK PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE

FILOZOFICKÉ FAKULTY OU V OSTRAVĚ,

oceněné evropskou jazykovou cenou LABEL 2009.

 

 

Překladatelské soutěže se mohou zúčastnit studenti bakalářských a magisterských programů všech českých vysokých škol bez ohledu na studijní obor. Soutěž je anonymní: účastníci si zvolí heslo, pod nímž budou soutěžit, a ke svému příspěvku přiloží zalepenou obálku označenou vybraným heslem.

 

V obálce bude uvedeno:

heslo, jméno a příjmení soutěžícího, jeho aktuální adresa, elektronická adresa a úplný název a adresa příslušné fakulty a univerzity.

Soutěžící odevzdají svůj příspěvek ve třech exemplářích a přiloží také tři kopie originálního textu. Text originálu musí obsahovat úplný bibliografický údaj.

 

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

a) překlad neliterárního (populárně-naučného nebo publicistického) textu: 7 – 10 normostran;

b) překlad literárního textu: 7 – 10 normostran u prózy, 30 – 40 veršů u poezie.

 

Soutěžící překládají texty dle vlastního výběru do češtiny z těchto cizích jazyků: z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny a polštiny. Do soutěže se mohou studenti zapojit i s překlady z jiných jazyků, je však třeba, aby ke své práci přiložili jeden stručný odborný posudek specialisty na příslušný jazyk.

 

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: 31. leden 2011

 

Hotové překlady s kopiemi příslušných originálů a identifikační obálkou odevzdejte osobně nebo zašlete poštou na příslušnou katedru dle jazyka originálu.

Kontakty:

- překlady z angličtiny: Katedra anglistiky, Mgr. Renáta Tomášková, Ph.D., Renata.Tomaskova@osu.cz

- překlady z němčiny: Katedra germanistiky, Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D., Eva.Hrdinova@osu.cz

- překlady z francouzštiny, italštiny, portugalštiny: Katedra romanistiky, Mgr. Zuzana Honová, Ph.D., Zuzana.Honova@osu.cz

- překlady ze španělštiny: Katedra romanistiky, Mgr. Irena Fialová, Irena.Fialova@osu.cz

- překlady z ruštiny: Katedra slavistiky, Mgr. Vítězslav Vilímek, Vitezslav.Vilimek@osu.cz

- překlady z polštiny: Katedra slavistiky, PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., Jiri.Muryc@osu.cz

 

Adresa všech kateder: Katedra ... FF OU Reální 5, Moravská Ostrava, 701 03

 

 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

Soutěžní překlady posuzují nezávisle vždy dva členové poroty na katedře jazyka, z něhož soutěžící překládá. Každý soutěžící obdrží v závěru soutěže dva odborné posudky. Všichni účastníci soutěže dostanou potvrzení o účasti v soutěži (certifikát o účasti), nejlepší práce budou oceněny čestným uznáním. Pořadí oceněných příspěvků se neurčuje. Celý ročník soutěže bude slavnostně uzavřen ´DNEM S PŘEKLADEM´, jehož součástí jsou vedle předání čestných uznání nejúspěšnějším soutěžícím také přednášky předních translatologů, překladatelů a tlumočníků a překladatelské dílny na jazykových katedrách. Ke ´Dni s překladem´, který se bude konat v březnu 2011, jsou srdečně zváni všichni účastníci soutěže a také členové akademické obce FF OU a další hosté. Seznamy účastníků soutěže, nositelů čestných uznání a výbor nejlepších překladů budou publikovány ve sborníku VI. Den s překladem. Sborníky předcházejících ročníků soutěže jsou pod titulem Translatologica Ostraviensia I – V k dispozici ve studovně FF OU a v univerzitní prodejně skript.

 

S případnými dotazy se obracejte na členy organizačního týmu soutěže na FF OU (viz seznam pro odevzdání příspěvků). Informace najdete rovněž na webu http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=67&id=7490

 

-red-

12. 01. 2011

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1134452 návštěv, dnes zatím 257 (1 online).