NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Konference SLAVICA IUVENUM (29. - 30. března 2011)

Katedra slavistiky FF OU pořádá pod záštitou Slavistické společnosti Franka Wollmana

Mezinárodní setkání mladých slavistů
SLAVICA IUVENUM,
 
které se bude konat 29. - 30. března 2011 v prostorách FF OU.

 

Konference bude probíhat v sekcích:


A.Současné tendence v lingvistice
B.Literární věda (Proměny a tvůrčí hledání slovanských literatur 19. a 20. století).
Kulturologie.
C.Současné tendence v translatologii.


Termín podání přihlášky je 13. března 2011
(účastnický poplatek se nevybírá a veškeré ostatní výlohy hradí vysílající organizace).

 

Na setkání s Vámi se těší


doc. PaedDr. Blažena Rudincová, CSc.
vedoucí katedry slavistiky FF OU
 
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Slavistická společnost Franka Wollmana
 
PhDr. Simona Gwuzd-Mizerová, Ph.D.,
Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS.,
PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
garanti konference
 
Harmonogram konference


29. 3. 2011
10.30 hodin  Prezentace
11.00 hodin Zahájení konference 
11.30 hodin Jednání v sekcích
14.00 – 15.00 hodin  Přestávka
15.00 – 18.00 hodin Jednání v sekcích


30. 3. 2011
09.00 – 13.30 hodin Jednání v sekcích
14.00 hodin Závěry 

 

studovna FF OU (Čs. Legií 9, přízemí, budova E)


 

23. 01. 2011

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1131733 návštěv, dnes zatím 403 (4 online).