NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Konference

Koło Naukowe Slawistów Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Czeskie Centrum w Warszawie oraz Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Serbskiej

serdecznie zapraszają na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową

 

Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich

 

która odbędzie się w Warszawie w dniach 31.03-02.04.2011 r.

 

Konferencja jest przedsięwzięciem otwartym. Jej najważniejszymi zadaniami są: poszerzenie naszej wiedzy o mistyfikacji jako immanentnej części kultur słowiańskich, kształtowanych w dobie tzw. odrodzeń narodowych w XIX wieku, próba prześledzenia źródeł z jakich się ona wywodzi, wewnętrznych i zewnętrznych wpływów, osiągnięć, kontynuacji. Gościem honorowym konferencji będzie prof. Pavel Janoušek z Instytutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Konferencja adresowana jest do studentów i doktorantów, badaczy kultur Słowiańszczyzny zachodniej, południowej i wschodniej, polonistów, kulturoznawców, językoznawców, literaturoznawców, historyków, antropologów. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie tematów wystąpień i abstraktów przygotowywanych referatów (1600-1800 znaków) na adres: slawistyka.kn@uw.edu.pl do 28 lutego 2011. W temacie maila prosimy wpisać „zgłoszenie”.

 

Zakres tematyczny:

* Mistyfikacja w sztuce

* Mistyfikacja w nauce

* Polityczne mistyfikacje

* Mistyfikacja a tożsamość narodowa

* Mistyfikacja a kanon (literacki, kulturowy, inne)

* Rola mistyfikacji w słowiańskich odrodzeniach narodowych

* Funkcje mistyfikacji w popkulturze

 

Lista przyjętych referatów opublikowana zostanie na początku marca na stronie KNS UW oraz przesłana referentom pocztą elektroniczną. Szczegółowy plan konferencji zostanie przedstawiony do 10 marca 2011 r. Organizatorzy mają prawo do wyboru prac spośród nadesłanych zgłoszeń. Opłacenie podróży do Warszawy oraz noclegu spoczywa na referentach bądź instytucjach delegujących.

 

Po konferencji planowana jest publikacja tomu zawierającego teksty wybranych wystąpień. Termin przesyłania tekstów do publikacji zostanie podany w kwietniu 2011 roku. W razie jakichkolwiek związanych z konferencją pytań i problemów prosimy o kontakt mailowy: slawistyka.kn@uw.edu.pl

 

-red-

23. 08. 2011

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1133262 návštěv, dnes zatím 150 (3 online).