NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Večer polské poezie ve Fra (15. 6.)

Křest Antologie nové polské poezie vydané nakladatelstvím Fra ve spolupráci s Polským institutem v Praze a sbírky Magnetický bod Ryszarda Krynického, vydané v Protimluvu. Dvanáct hlasů mladých básníků se protne s výraznou tvorbou jednoho z mistrů polské poetické scény. Setkání uvede básník Petr Borkovec a překladatelka Lenka Daňhelová. Za osobní účasti básníků Ryszarda Krynického a Edwarda Pasewicze a překladatelů.

 

Autoři antologie: Justyna Bargielska, Tadeusz Dąbrowski, Jacek Dehnel, Julia Fiedorczuk, Szczepan Kopyt, Bartosz Konstrat, Piotr Macierzyński, Joanna Mueller, Edward Pasewicz, Marta Podgórnik, Krzysztof Siwczyk, Wojciech Wencel.

 

Přeložili Renata Putzlacher, Barbora Gregorová, Lucie Zakopalová, Lucie Szymanowská, Michael Alexa,  Jiří Červenka, Jan Faber, Jaroslav Šubrt, Jan Jeništa, Michael Alexa.

Redakce: Petr Borkovec

 

Ryszard Krynicki

* 1943

Básník, překladatel a vydavatel. Debutoval roce 1969, patří k básníkům Nové vlny, angažoval se v protikomunistických hnutích, byl redaktorem nelegálního časopisu Zapis. Spolu se svou ženou založil v roce 1989 nakladatelství a5. Jeho básně vyšly v českém překladu Václava Buriana (Kámen, jinovatka, Knihovna Listů 2006), nově v překladu Lenky Daňhelové ve výboru Magnetický bod (Protimluv 2010), který se soustřeďuje na poezii 70. a 80. let. Tvroba Ryszarda Krynického prošla výraznou proměnou. Jeho rané básně se vyrovnávaly s nepřátelským a odcizeným světem,  stejně jako další básníci Nové vlny odhaloval Krynicki zneužitý a vyprázdněný jazyk totalitní moci. Postupně se bohatý verš proměnil v asketické, krátké formy a charakteristickým rysem Krynického poezie se stala úspornost a mlčení.

Edward Pasewicz

*1971

Básník a hudební skladatel, dlouhou dobu žil v Poznani, dnes bydlí v Krakově. Jedním z témat jeho básní je homosexualita, v Poznani spolupořádal Pochody rovnosti proti netoleranci a diskriminaci. Pro Pasewicze je důležitá hudebnost verše, často navazuje na konkrétní hudební skladby a sám říká, že "lyrika je hudba jazyka". Označuje se za buddhistu - je mu blízká filozofická a myšlenková otevřenost, soustředění na konkrétní detail a moment "tady a teď", důležitým východiskem je pečlivé pozorování okolí. Verše pro antologii nové polské poezie vybral a přeložil Jan Jeništa.

 

 

15. 6. 2011 v 19.30

Kavárna Fra, Šafaříkova 15, Praha 2

 

-lz-

07. 06. 2011

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1134445 návštěv, dnes zatím 250 (5 online).