NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Kondiční kurzy pro tlumočníky jazyka polského

KONDIČNÍ KURZY PRO TLUMOČNÍKY JAZYKA POLSKÉHO 

čtvrtek, 20. října 2011 až sobota, 22. října 2011
Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů a Ústav translatologie FF UK v Praze.

----------------------

20.10.2011, čtvrtek, od 9.00 hod.
I. modul: tlumočnický zápis, vyučující: Joanna Ruszel
Stručný popis kurzu: prezentace hlavních pravidel tlumočnického zápisu
(dělení stránky, logické souvislosti, klíčová slova, číselné údaje,
vlastní názvy, využití symbolů). Interaktivní kurz bude obsahovat
zejména praktická cvičení. Kurz proběhne pouze v polském jazyce.
Budeme pracovat s texty různé povahy (vyprávění, popis, argumentace,
oficiální projevy), v délce 4 až 6 min. Cílová skupina: tlumočníci
polského jazyka, soudní tlumočníci polského jazyka, studenti
polonistiky v ČR a bohemistiky v Polsku
Cena: 1800,- Kč (členové JTP, ASKOT, KST, FIT 1400,- Kč)
Počet účastníků: minimálně 8, maximálně 14 osob
Kurz se uskuteční v K-centru, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1,
místnost č. 15.

----------------------

21.10.2011, pátek, od 9.00 hod.
II. modul: konsekutivní tlumočení, vyučující: Joanna Ruszel, Michal Ginter
Cílová skupina: tlumočníci polského jazyka, zejména účastníci
předchozích kurzů, konsekutivního tlumočení pořádaných JTP a Ústavem
translatologie FF UK, studenti polonistiky v ČR a bohemistiky v PR.
Cena: 2800,- Kč (členové JTP, ASKOT, KST, FIT 2400,- Kč)
Počet účastníků: minimálně 8, maximálně 12 osob
Kurz se uskuteční v K-centru, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1,
místnost č. 151

----------------------

22.10.2011, sobota, od 9.00 hod.
III. modul: simultánní tlumočení, vyučující: Joanna Ruszel, Michal Ginter
Cílová skupina: tlumočníci polského jazyka, zejména účastníci
předchozích kurzů simultánního tlumočení pořádaných JTP a Ústavem
translatologie FF UK, studenti polonistiky v ČR a bohemistiky v PR.
Cena: 3400,- Kč (členové JTP, ASKOT, KST, FIT 3000,- Kč)
Počet účastníků: minimálně 8, maximálně 12 osob Kurz se uskuteční v
hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. J. Palacha
2, 116 38 Praha 1, učebna č. 310, III. patro

----------------------

Slevy:
účast na 2 modulech: sleva 300,- Kč
účast na 3 modulech: sleva 500,- Kč

Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

 

Hlásit se můžete e-mailem na JTP@JTPunion.org, faxem na 224 142 312
nebo poštou na adresu JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
nejpozději do 30. září 2011. Za kurz můžete zaplatit v hotovosti na
sekretariátě JTP v návštěvní době (pondělí a středa 13-17 hodin,
úterý, čtvrtek a pátek 10-12 hodin) nebo převodem na účet číslo
126383422/0300 (v tom případě do zprávy pro příjemce uveďte Vaše
příjmení a KURZ PL. Společně s přihláškou pošlete i doklad o provedené
platbě - stačí skan či xerokopie). O zařazení do pořadníku rozhoduje
datum platby v hotovosti nebo připsání na náš bankovní účet. Z
organizačních důvodů žádáme osoby, které si přejí vystavit fakturu, o
zaslání fakturačních údajů zároveň s přihláškou.

 

Mimopražským účastníkům můžeme nabídnout ubytování přímo v budově. Pro
členy JTP 245,- Kč/noc, pro ostatní 445,- Kč/noc. Kapacita ubytovacích
prostor je však dost omezená, proto doporučujeme hlásit se včas.

 

Více zde

18. 09. 2011

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1131733 návštěv, dnes zatím 403 (5 online).