NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

VII. ročník překladatelské soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Katedry anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, romanistiky a slavistiky Ostravské univerzity vyhlašují pro akademický rok 2011/2012 pod záštitou děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D.

 

VII. ROČNÍK PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE FILOZOFICKÉ FAKULTY OU V OSTRAVĚ,

OCENĚNÉ EVROPSKOU JAZYKOVOU CENOU LABEL 2009.

 

Komu je soutěž určena?

Studentům bakalářských a magisterských programů bez ohledu na typ vysoké školy a studijní obor.

 

Jak se mohu přihlásit?

Do soutěže se přihlásíte odevzdáním svého soutěžního příspěvku – překladu autentického cizojazyčného textu dle vlastního výběru. Příspěvek je třeba odevzdat ve třech kopiích se třemi kopiemi originálního textu. Text originálu musí obsahovat úplný bibliografický údaj (jméno a příjmení autora, název publikace, místo a rok vydání a název nakladatelství). Překlady jsou hodnoceny anonymně: na soutěžní překlad se proto nepodepisujte, ale označte jej heslem, pod nímž se rozhodnete soutěžit. Ke kopiím originálu a vlastního překladu přidejte zalepenou obálku označenou svým heslem a do ní vložte potřebné osobní údaje: jméno a příjmení, adresu pro doručení běžné pošty, elektronickou adresu a úplný název fakulty a univerzity, na níž studujete.

Soutěžní překlad je třeba odevzdat nejpozději do 31. ledna 2012.

 

Jaké texty a z jakých jazyků mohu překládat?

Soutěžit lze ve dvou kategoriích:

v překladu neliterárního (populárně-naučného nebo publicistického) textu (v rozsahu 7 – 10 normostran; 1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer) a v překladu literárního textu (7 – 10 normostran u prózy či dramatu, 30 – 40 veršů u poezie).

Soutěžící překládají texty dle vlastního výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny, polštiny nebo latiny do češtiny.

Do soutěže se mohou studenti zapojit i s překlady z jiných jazyků, je však třeba, aby ke své práci přiložili jeden stručný odborný posudek specialisty na příslušný jazyk.

 

Mohu pro soutěž přeložit i text, který již byl v českém překladu vydán?

Ano, je to možné. Očekává se však, že jste s dříve publikovaným překladem obeznámeni a že se vůči němu ve stručném překladatelském komentáři vymezíte, tj. vyložíte, v čem se odlišuje Vaše překladatelská metoda, v čem je Váš překlad jiný, nový, v čem je přínosem... Stručný komentář prosím přiložte ke všem třem kopiím svého překladu.

 

Jak probíhá vyhodnocení soutěže?

Soutěžní překlady posuzují nezávisle dva členové poroty na katedře jazyka, z něhož soutěžící překládá. Každý soutěžící obdrží v závěru soutěže dva odborné posudky. Všichni účastníci soutěže dostanou certifikát o účasti v soutěži, nejlepší práce budou oceněny čestným uznáním. Pořadí oceněných příspěvků se neurčuje.

Celý ročník soutěže bude slavnostně uzavřen v březnu 2012 ´DNEM S PŘEKLADEM´, jehož součástí jsou vedle předání čestných uznání nejúspěšnějším soutěžícím také přednášky předních translatologů, překladatelů a tlumočníků a překladatelské dílny na jazykových katedrách. Seznamy účastníků soutěže, nositelů čestných uznání a výbor nejlepších překladů budou publikovány ve sborníku Den s překladem VII v září 2012.

 

Komu mohu soutěžní překlad zaslat a na koho se mohu obrátit s dotazem?

Soutěžní příspěvky prosím zašlete poštou, popř. odevzdejte osobně na příslušnou katedru dle jazyka originálu:

- překlady z angličtiny: Katedra anglistiky, Mgr. Renáta Tomášková, Dr., Renata.Tomaskova@osu.cz

- překlady z němčiny: Katedra germanistiky, Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D., Eva.Hrdinova@osu.cz

- překlady z francouzštiny, italštiny, portugalštiny: Katedra romanistiky, Mgr. Zuzana Honová, Ph.D., Zuzana.Honova@osu.cz

- překlady ze španělštiny: Katedra romanistiky, Mgr. Irena Fialová, Irena.Fialova@osu.cz

- překlady z ruštiny: Katedra slavistiky, Mgr. Vítězslav Vilímek, Vitezslav.Vilimek@osu.cz

- překlady z polštiny: Katedra slavistiky, PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., Jiri.Muryc@osu.cz

- překlady z latiny: Katedra historie, Seminář latinského jazyka a kultury, Mgr. Richard Psík, Ph.D., Richard.Psik@osu.cz

 

Adresa všech kateder: Katedra ... FF OU, Reální 5, Moravská Ostrava, 701 03

 

Uvedených kontaktů na organizační tým soutěže můžete také využít k dotazům či připomínkám. Těšíme se na Vaši účast a přejeme všem příjemné chvíle strávené překládáním a úspěch v soutěži.

 

 

02. 10. 2011

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149532 návštěv, dnes zatím 69 (5 online).