NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Mezinárodní setkání mladých slavistů Slavica Iuvenum (27.-28.3.)

Katedra slavistiky FF OU pořádá pod záštitou děkana FF OU prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D.,

Mezinárodní setkání mladých slavistů
SLAVICA IUVENUM,
 
které se bude konat 27. - 28. března 2012 v prostorách FF OU.

Konference bude probíhat v sekcích:
A.Současné tendence v lingvistice
B.Literární věda (Proměny a tvůrčí hledání slovanských literatur 19. a 20. století).
Kulturologie.
C.Současné tendence v translatologii.
Termín podání přihlášky je 16. března 2012
(účastnický poplatek se nevybírá a veškeré ostatní výlohy hradí vysílající organizace).

Na setkání s Vámi se těší


doc. PaedDr. Blažena Rudincová, CSc.
vedoucí katedry slavistiky FF OU
 
PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.,
Mgr. Vítězslav Vilímek, PhD.,
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
garanti konference
 
Harmonogram konference
27. 3. 2012
10.30 hodin  Prezentace
11.00 hodin Zahájení konference 
11.30 hodin Jednání v sekcích
14.00 – 15.00 hodin  Přestávka
15.00 – 18.00 hodin Jednání v sekcích
28. 3. 2012
09.00 – 13.30 hodin Jednání v sekcích
14.00 hodin Závěry 

 

studovna FF OU (Čs. Legií 9, přízemí, budova E)
 


 

06. 03. 2012

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146695 návštěv, dnes zatím 89 (6 online).