NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Překladatelské dílny v rámci Kina na hranici

Workshopu se mohou zúčastnit studenti polských bohemistik a českých polonistik ve věku 21 – 26 let, kteří ovládají studovaný jazyk minimálně na úrovni B2.

 

Chceme, aby se dílen zúčastnilo 8 – 10 osob, 4 nebo 5 osob z každé země. Dílny povedou překladatelé, kteří se již několik let věnují překladům filmů pro Kino na hranici. Součástí programu budou také veřejné přednášky, během kterých se zkušení překladatelé podělí o znalosti ze své práce.

 

Přihlášky je možné zasílat do 31. března. Přihláška musí obsahovat osobní údaje (jméno, příjmení, věk, škola, ročník, mateřský jazyk), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), informace o dosavadních zkušenostech s překlady a dále krátké zdůvodnění, proč bychom k účasti měli vybrat právě Vás. Organizátoři do 3. dubna vyberou nejzajímavější odůvodnění a jejich autory pozvou do Těšína.

 

Osoby, které budou na workshop přijaté, obdrží na začátku dubna část dialogové listiny. Jejich úkolem bude daný text přeložit a odeslat první verzi překladu do 25. dubna. Během dílen budeme připravené překlady společně kontrolovat, komentovat, sjednocovat a přizpůsobovat požadavkům, jaké platí pro překlad audiovizuálního díla. Překlady vypracované během dílen budou představeny poslední den přehlídky v rámci filmových projekcí.

 

Účastníci si musí na celou dobu konání workshopu na vlastní náklady zajistit notebook s programem pro přehrávání filmů ve formátu DVD, textovým editorem (MS Word, Open Document) a sluchátka. Organizátoři účastníkům zajistí ubytování a akreditace opravňující ke vstupu na všechny projekce a doprovodný program Kina na hranici. Účastníci obdrží potvrzení o účasti na workshopu.

 

Překladatelské dílny jsou zdarma.

 

Za obsah workshopů odpovídají Tereza Vlachová a Gabriela Gańczarczyk, která je zároveň  jejich koordinátorkou.

 

Jména přednášejících hostů budou zveřejněna později.

 

Přihlášky posílejte na adresu warsztaty@seznam.cz

20. 03. 2012

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149542 návštěv, dnes zatím 79 (1 online).