NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Středoevropský překladatelský tábor (23.– 27. 8. 2012)

Literární čtvrtletník Texty, Masarykova veřejná knihovna Vsetín a Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí pořádají

 

STŘEDOEVROPSKÝ PŘEKLADATELSKÝ TÁBOR

V rámci mezinárodního programu Příroda nezná hranic projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj

 

V. ROČNÍK , 23.– 27. 8. 2012, Bystřička, Valašsko

PROGRAM

 

čtvrtek 23. 8.
• 15.30 sraz účastníků na železniční zastávce Bystřička (u vlaku z Přerova)
• 16.40 odjezd autobusem na chatu ČSOP (zastávka Bystřička škola)
• 18.00 Překladatelský seminář I – Umění překladu (zadání práce)
• 20.30 Zahajovací večer


pátek 24. 8.
• 10.00 České literární časopisy a Regionální literatura (Pavel Kotrla)
• 11.30 Překladatelský seminář II – Metody překladu (teorie)
• 17.00 Slovem i obrazem – český film (Jakub Grombíř)
• 20.30 Prozaický večer (autorské čtení)


sobota 25. 8.
• 10.00 Genius loci – Valašsko 1 (pěší výlet na Velkou Lhotu, Milan Orálek)
• 11.30 Genius loci – Valašsko 2 (Bystřička přehrada, prezentace regionu, René Kočík)
• 17.00 Překladatelský seminář III – Jazyk překladu (konzultace)
• 20.30 Večer poetický (autorské čtení)


neděle 26. 8.
• 10.00 Současná česká poezie (Vojtěch Kučera)
• 11.30 Současná česká próza (Jakub Chrobák)
• 17.00 Překladatelský seminář IV – Překlad jako tvorba (vyhodnocení)
• 20.30 Večer na rozloučenou


pondělí 27. 8.
•   9.30 úklid chaty
• 12.27 odjezd vlaku směr Hranice na Moravě


Překladatelský seminář
Překladatelský seminář je rozdělen na část teoretickou a praktickou. V první části budou účastníci seznámeni formou přednášek s teoretickými otázkami překladu vycházejícími převážně z děl českých a středoevropských lingvistů a literátů. Témata jsou uskupena do ucelených bloků věnovaných překladatelským metodám a volbě jazyka.
Při koncipování těchto přednáškových bloků je kladen důraz na jejich využití v praktické části semináře. Účastníci budou mít za úkol přeložit z češtiny do mateřského jazyka krátkou ukázku prózy a báseň některého ze současných autorů. V programu tábora je proto vyhrazen čas pro samostatnou práci, o překladech budeme během semináře průběžně diskutovat, práci bude rovněž možno průběžně konzultovat.


Večer poetický a Prozaický večer
Stejně jako v letech předešlých, proběhnou na táboře dvě večerní pásma autorského čtení věnovaná současné poezii a próze. Vycházíme z předpokladu, že zdařilým literárním překladem cizího díla se čeština stává klíčem ke kultuře sousedních zemí nejen pro české čtenáře. V rámci překladatelského tábora je proto připravováno kromě ukázek z české literatury rovněž předčítání překladů do češtiny: představení toho nejlepšího ze současné středoevropské literatury – věci které nás spojují a které dovedeme vnímat a překládat, i když je sami nedokážeme takto napsat:
• Jurij Andruchovyč
• Ádám Bodor
• Bálint Harcos
• György Spiró
• Andrzej Stasiuk
• Alexandru Vakulovski


Pořadatelé
• René Kočík: redaktor Týdeníku Rozhlas, šéfredaktor časopisu Podkarpatská Rus, ukrajinista, cestovatel (Vsetín, Praha)
• Pavel Kotrla: šéfredaktor literárního časopisu Texty, literární kritik, překladatel, básník (Bystřička)
• Milan Orálek, bohemista, lektor českého jazyka a literatury v Sarajevu (Valašské Meziříčí)
• Tomáš Vašut: překladatel z maďarštiny, polštiny, rumunštiny a ukrajinštiny, věnuje se srovnávacímu studiu středoevropských literatur, lektor českého jazyka a literatury v Segedínu (Zubří)


Publikace a publicita
Výhledově je plánováno vydání „Tábornického zápisníku“, v němž by byly zahrnuty příspěvky účastníků, přednášejících a nejúspěšnější překlady táborového semináře. Počítáme se zajištěním publicity v českých časopisech a novinách, díky spolupráci našeho mediálního partnera, časopisu Texty (http://www.inext.cz/texty), bude překladatelský tábor prezentován na internetu, kde bude zveřejněna i elektronická podoba Zápisníku. Budeme se tak snažit průběžně vytvářet informační uzel, který by spojoval jednotlivé táborové ročníky.


Podmínky účasti
Tábor je určen především pro zahraniční studenty bohemistiky a začínající překladatele. Není to ovšem podmínkou. Předpokládá se především hlubší zájem účastníků o českou kulturu a jistá základní orientace v české literatuře. Překladatelský seminář a přednášky probíhají v češtině, základním předpokladem je tedy alespoň dobrá pasivní znalost českého jazyka.


Pokud máte zájem zúčastnit se:
• zašlete nám váš životopis
• připojte k němu buď přehled publikační činnosti, nebo překlad z češtiny, anebo esej v českém jazyce, téma je zcela volné, rozsah jedna až dvě stránky.
Neplatí se žádné účastnické poplatky, ubytování je zdarma. Účastníci si hradí sami dopravu. Po příjezdu bude vybrána pouze menší částka na stravování (její výše bude upřesněna v závislosti na aktuálním vývoji cen potravin, neměla by však přesáhnout výši 500 korun na celý pobyt). S sebou si vezměte hlavně spací pytel a teplé oblečení na večer.


Přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 20. 6. 2012, odpověď s aktualizovanými informacemi obdržíte v průběhu měsíce června, obratem potom budeme požadovat vaši odpověď se závazným potvrzením příjezdu.


Kontaktní adresa - organizační výbor:
• PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU TOMÁŠE VAŠUTA
Tomáš Vašut (tomasvasut_@_hotmail.com)
• René Kočík (renekocik_@_hotmail.com)
• Pavel Kotrla (pkotrla_@_gmail.com)
• Milan Orálek (M.Oralek_@_seznam.cz)
Odmažte podtržítka z e-mailových adres.


Místo konání:

Chata Českého svazu ochránců přírody leží 2 km východně od železniční zastávky Bystřička, poblíž je zastávka autobusu Bystřička škola. Bezprostředně za rozcestím do Růžďky první dům vlevo u silnice vedoucí k přehradě Bystřička.

11. 06. 2012

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1134444 návštěv, dnes zatím 249 (5 online).