NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Kondiční kurzy pro tlumočníky jazyka polského (27. a 28. 10. 2012)

Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, za finančního přispění Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT.
 
sobota 27. 10. 2012
Konsekutivní tlumočení se zápisem – kurz pro pokročilé
 
Stručný popis a cíl kurzu:
zdokonalení tlumočnických dovedností v oblasti konsekutivního tlumočení se zápisem v jazykové kombinaci čeština – polština (analýza a syntéza, paměť, reformulace, reprodukce). Výuka bude mít podobu praktických, interaktivních cvičení. Nácvik proběhne na základě argumentačních a rétorických textů v délce max. 6 minut. Texty budou přednášet vyučující. Účastníci budou komplexně hodnoceni z hlediska souvislosti a přesnosti předávaných informací, techniky tlumočnického zápisu, dodržení komunikačního sdělení a kvality prezentace (plynulost, postoj, jazyk).
 
Cílová skupina:
konferenční tlumočníci s jazykovou kombinací polština-čeština
 
Vyučující:
Michal Ginter, konferenční tlumočník jazyka anglického, polského a slovenského od roku 1992. Od roku 1995 je členem Asociace konferenčních tlumočníků, od roku 1998 je akreditován u tlumočnických služeb institucí EU. V letech 1999-2009 pravidelně hostoval při výuce budoucích konferenčních tlumočníků v rámci EMCI na FFUK v Praze. V současnosti pracuje hlavně pro SCIC a tlumočnickou službu Evropského parlamentu v Bruselu.
Joanna Ruszel, konferenční tlumočnice jazyka francouzského a anglického, členka Asociace polských tlumočníků (STP). Od roku 2001 vyučuje konferenční tlumočení na Ústavu aplikované lingvistiky Varšavské univerzity v rámci denního studia a postgraduálního kurzu EMCI. Autorka publikací věnovaných hodnocení a vzdělávání konferenčních tlumočníků.
 
Termín:
27. října 2012 (sobota), od 9:00 do 17:00 hodin (8 vyučovacích hodin s přestávkami)
 
Místo:
Kurz se uskuteční v K-centru, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, sál č. 151
 
Počet účastníků:
minimálně 8, maximálně 12 osob
 
Cena:
2800,- Kč (členové JTP, ASKOT, KST ČR a organizací sdružených v rámci FIT 2300,- Kč)
 
Sleva za účast na obou kurzech: 500,- Kč
 
****************************
 
neděle 28.10.2012
 
Simultánní tlumočení – kurz pro pokročilé
 
Stručný popis a cíl kurzu:
zdokonalení tlumočnických dovedností v oblasti simultánního tlumočení v jazykové kombinaci čeština – polština, s přihlédnutím k základním úskalím této činnosti (mj. tématika, hustota informací, rétorický charakter, rychlost, povaha jednání). Výuka bude mít podobu praktických, interaktivních cvičení. Nácvik proběhne na základě textů přednášených vyučujícími v délce max. 15 minut, na základě autentických textů a nahrávek z jednání. Texty i nahrávky budou zvoleny s ohledem na didaktické cíle. Účastníci budou komplexně hodnoceni z hlediska souvislosti a přesnosti předávaných informací, techniky tlumočení, dodržení komunikačního sdělení, kvality prezentace a profesionálního chování tlumočníka v kabině.
 
Cílová skupina:
konferenční tlumočníci s jazykovou kombinací polština-čeština
 
Vyučující:
Michal Ginter, konferenční tlumočník jazyka anglického, polského a slovenského od roku 1992. Od roku 1995 je členem Asociace konferenčních tlumočníků, od roku 1998 je akreditován u tlumočnických služeb institucí EU. V letech 1999-2009 pravidelně hostoval při výuce budoucích konferenčních tlumočníků v rámci EMCI na FFUK v Praze. V současnosti pracuje hlavně pro SCIC a tlumočnickou službu Evropského parlamentu v Bruselu.
Joanna Ruszel, konferenční tlumočnice jazyka francouzského a anglického, členka Asociace polských tlumočníků (STP). Od roku 2001 vyučuje konferenční tlumočení na Ústavu aplikované lingvistiky Varšavské univerzity v rámci denního studia a postgraduálního kurzu EMCI. Autorka publikací věnovaných hodnocení a vzdělávání konferenčních tlumočníků.
 
Termín:
28. října 2012 (neděle), od 9:00 do 17:00 hodin (8 vyučovacích hodin s přestávkami)
 
Místo:
Kurz se uskuteční v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. J. Palacha 2, Praha 1, učebna č. 310, III. patro
 
Počet účastníků:
minimálně 8, maximálně 12 osob
 
Cena:
3100,- Kč (členové JTP, ASKOT, KST ČR a organizací sdružených v rámci FIT 2600,- Kč)
 
Sleva za účast na obou kurzech: 500,- Kč
 
Hlásit se můžete e-mailem na JTP@JTPunion.org,
faxem na 224 142 312,
nebo poštou na adresu JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
nejpozději do 30. září 2012.
Za kurz můžete zaplatit v hotovosti na sekretariátě JTP v návštěvní době (informace o návštěvní době najdete na www.jtpunion.org) nebo převodem:
platby z České republiky: č. ú. 2800245144/2010 FIO Banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,
platby ze Slovenska: 2800245144/8330,
platby ze zahraničí mimo SR: SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ50 2010 0000 0028 0024 5144
(do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení a KURZ PL. Společně s přihláškou pošlete i doklad o provedené platbě - stačí skan či xerokopie). O zařazení do pořadníku rozhoduje datum platby v hotovosti nebo připsání na náš bankovní účet. Z organizačních důvodů žádáme osoby, které si přejí vystavit fakturu, o zaslání fakturačních údajů zároveň s přihláškou. Případné dotazy ohledně kurzů směřujte na Katarzynu Filgasovou filgas@comp.cz.
 
Mimopražským účastníkům můžeme nabídnout ubytování přímo v budově. Pro členy JTP 235,- Kč/noc, pro ostatní 445,- Kč/noc. Kapacita ubytovacích prostor je však dost omezená, proto doporučujeme hlásit se včas.

02. 07. 2012

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147162 návštěv, dnes zatím 556 (5 online).