NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Termíny započtů a zkoušek v ZS - dr Renata Rusin Dybalska

Zápočty a zkoušky ZS 2012/13

dr Renata Rusin Dybalska

míst. č. 8

9.1.2013

9.30

Překlad odborných textů z/do zvoleného areálového jazyka – polština Z

11.00

Analýza středoevropských jazykových památek na základě zvoleného areálového jazyka – polština Z

16.1.2013

9.00

Dialektologie a jazykové variety studovaného areálového jazyka – polština Z

11.00

Funkční stylistika studovaného areálového jazyka – polština Zk

14.30

Synchronní struktura areálového jazyka I (fonetika, fonologie, morfologie) Zk

22.1.2013

9.00

Aktuální otázky struktury a fungování studovaného areálového jazyka I- polština Zk 24.1.2013

9.00

Jazyková kultura studovaného areálového jazyka – polština Z

09. 12. 2012

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1131752 návštěv, dnes zatím 422 (3 online).