NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Konference Slavica Iuvenum (26.-27.3.)

 Katedra slavistiky FF OU pořádá pod záštitou děkana FF OU prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D.,

Mezinárodní setkání mladých slavistů

SLAVICA IUVENUM,


 

které se bude konat 26. - 27. března 2013 v prostorách FF OU.

Konference bude probíhat v sekcích:


    Současné tendence v lingvistice

    Literární věda (Proměny a tvůrčí hledání slovanských literatur 19. a 20. století).

    Kulturologie.

    Současné tendence v translatologii.


Termín podání přihlášky je 11. března 2013

(účastnický poplatek se nevybírá a veškeré ostatní výlohy hradí vysílající organizace).

Na setkání s Vámi se těší


    doc. PaedDr. Blažena Rudincová, CSc.

    vedoucí katedry slavistiky FF OU

    

    PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.

    Mgr. Vítězslav Vilímek, PhD.

    Mgr. Igor Jelínek, Ph.D.

    PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

    PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

    garanti konference

    


Harmonogram konference

26. 3. 2013

10.30 hodin     Prezentace

11.00 hodin    Zahájení konference

11.30 hodin    Jednání v sekcích

14.00 – 15.00 hodin     Přestávka

15.00 – 18.00 hodin    Jednání v sekcích

27. 3. 2013

09.00 – 13.30 hodin    Jednání v sekcích

14.00 hodin    Závěry


    studovna FF OU (Čs. Legií 9, přízemí, budova E

Více informací zde

 

-lz-

03. 02. 2013

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146693 návštěv, dnes zatím 87 (6 online).