NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Termíny zápočtů a zkoušek v LS - dr Renata Rusin Dybalska

dr Renata Rusin Dybalska

KONSULTACJE

29.5 9.30 - 11.00
6.6 12.30 – 13.30
12.6 12.30 – 13.30
19.6 9.30 – 11.00
26.6 9.30 – 11.00
18.9. 9.30 – 11.00

Terminy egzaminów i zaliczeń - LS 2012/13

29.5.
11.00 – 12.30 Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka - polština
14.00 – 16.00 Synchronní struktura areálového jazyka II - polský jazyk

31.5.
9.30 – 11.00 Aktuální otázky struktury a fungování studovaného areálového jazyka II. -polština
11.00 – 12.30 Překlad uměleckých textů z/do zvoleného areálového jazyka

6.6.
10.30 – 12.30 Kontrastivní lexikologie na základě studovaného areálového jazyka - polština
12.30 – 13.30 Polsko-český a česko-polský překladatelský seminář
14.30 – 16.00 Synchronní struktura areálového jazyka II - polský jazyk

12.6.
9.30 – 12.00 Vývoj a historická mluvnice studovaného areálového jazyka - polština
12.30 – 13.30 Polsko-český a česko-polský překladatelský seminář

19.6.
9.30 – 12.00 Kontrastivní lexikologie na základě studovaného areálového jazyka - polština
Aktuální otázky struktury a fungování studovaného areálového jazyka II. – polština
Vývoj a historická mluvnice studovaného areálového jazyka - polština

26.6.
9.30 – 12.00 Jazyková kultura studovaného areálového jazyka – polština
Aktuální otázky struktury a fungování studovaného areálového jazyka I- polština
Analýza středoevropských jazykových památek na zakladě zvoleného arealového jazyka – polština
Funkční stylistika studovaného areálového jazyka - polština

18.9.
9.30
III. termín (všechny zkoušky a zápočty)

22. 05. 2013

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146698 návštěv, dnes zatím 92 (3 online).