NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Zemřel prof. Jiří Damborský

Dne 23. července zemřel ve věku 86 let významný polonista prof. Jiří Damborský. Profesně byl spjat nejprve s olomouckou a později, po roce 1989, ostravskou polonistikou, je autorem řady odborných publikací (mj. Studia porównawcze nad słownictwem i frazeologią polską i czeską, 1977; Studia o współczesnym języku polskim, 1993; Polština a franština ve vzájemném vztahu, 1999 aj.). Věnoval se jak jazykovědné polonistice, tak staroslověnštině a srovnávací slavistice.

 

 

30. 07. 2013

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130309 návštěv, dnes zatím 143 (5 online).