NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

90 let od inaugurační přednášky prvního profesora pražské polonistiky Mariana Szyjkowského

13. října 1923 pronesl profesor Marian Szyjkowski inaugurační přednášku, která oficiálně zahájila dnes již devadesátiletou tradici polonistických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Oslavy významného výročí proběhnou od 6. do 7. listopadu 2013. Jejich součástí bude mezinárodní polonistická konference a vernisáž výstavy a křest publikace věnované 90. výročí založení pražské polonistiky a jejím dějinám a současnosti.


Organizátory jsou Katedra středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Jagellonské univerzity v Krakově a Polský institut v Praze. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Česko-polské fórum.


Podrobnosti a program oslav bude zveřejněn na těchto stránkách v nejbližších dnech.
prof. Marian Szyjkowski (15. 12. 1883–21. 9. 1952)

 

Marian Szyjkowski je pro pražskou polonistiku klíčovou postavou. V roce 1923 se stal prvním polonistou oficiálně působícím na nově vzniklé katedře polského jazyka a literatury. Již předtím si získal jméno v Krakově, kde od roku 1914 přednášel na tamější Jagellonské univerzitě. Už v Polsku zaměřil svoji pozornost na literaturu polského romantismu a dějiny novější polské literatury. Tento zájem později v Praze rozšířil o vzájemné polsko-české kulturní kontakty. Byť bylo jeho pojetí literární komparatistiky ještě pod vlivem pozitivistické „vlivologie“, dokázal Szyjkowski shromáždit velké množství zajímavého materiálu. Výsledkem těchto bádání se stala zejména jeho třídílná Polská účast v českém národním obrození (1931, 1935, 1946). Krom toho je Szyjkowski autorem řady dalších odborných prací, učebnic dějin polské literatury, publicistických textů, ale také dvou uměleckých próz či scénáře k filmu Cham (1931) na motivy románu Elizy Orzeszkové. Další velkou láskou Mariana Szyjkowského bylo divadlo. I tato vášeň se promítla do podoby pražských polonistických studií a Szyjkowski věnoval mnoho svých přednášek právě polskému dramatu. Univerzitní literárněvědnou polonistiku budoval Szyjkowski prakticky od základů, cenný byl jeho zájem o novější literaturu. Marian Szyjkowski byl navíc neúnavným propagátorem polské kultury v českém prostředí, v Praze s oblibou organizoval besedy s polskými umělci. I pro svůj nonkonformní přístup a vřelý zájem o studenty byl mezi pražskými polonisty pedagogem oblíbeným. Na pražské Filozofické fakultě působil až do své smrti v roce 1952, pochován byl na hřbitově Malvazinky.

 

-red-

13. 10. 2013

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1131746 návštěv, dnes zatím 416 (6 online).