NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Wielki Słownik Skrótów i Skrótowców

Od prosince minulého roku můžeme na pultech polských knihkupectví nalézt nový "Wielki Słownik Skrótów i Skrótowców" (vydavatelství Europa, řada Słowniki 21. wieku), který obsahuje více než 130 tisíc hesel. Jedná se o pro polštinu závazné zkratky z 50 světových jazyků z oblastí jako chemie, biologie, medicína, fyzika, technika, marketing, informatika, elektronika, politika, právo, komunikace, psychologie, bankovnictví, obchod, turistika aj. Hesla jsou zaznamenána „v obě strany“ následujícím způsobem:

 

ppanc. - wojsk. przeciwpancerny

przeciwpancerny - wojsk. ppanc.

 

Každé heslo obsahuje zkratku a její význam, u méně známých nebo složitějších výrazů také jejich vysvětlení. Cizojazyčné hesla jsou přeložena do polského jazyka. Ve slovníku nalezneme též správný způsob zkracování slov, frází a slovních spojení.

 

formát: 168 x 240 mm

pevná vazba

1504 stran

ISBN: 83-7407-116-8

cena: 149 zł

 

více info zde 

 

Slovník si můžete objednat na adrese handlowy@wydawnictwo-europa.pl.

 

 

Prof. zw. dr hab. Jerzy Podracki o Wielkim Słowniku Skrótów i Skrótowców

 

Wielki słownik skrótów i skrótowców Piotra Müldnera-Nieckowskiego to nowa, ważna publikacja leksykograficzna. Jest on rzeczywiście "wielki": zawiera ponad 74 tys. skróceń wyrazów i wyrażeń, skrótów i skrótowców, wyekscerpowanych - co ważne - z autentycznych tekstów polskich z lat 1974-2006. Autor uwzględniał przy wyborze haseł ich frekwencję oraz poświadczenia źródłowe (urzędowe, słownikowo-encyklopedyczne, Korpus Języka Polskiego PWN itp.). Oprócz tradycyjnych (typowych) skrótów i skrótowców, tak jak je definiuję np. w swoim Słowniku skrótów i skrótowców PWN (Warszawa 1999), będących odpowiednikami (etykietkami) wyrazów, nazw własnych i różnych zestawień słownych, znajdzie tu czytelnik liczny zbiór kodów, akronimów i symboli literowych. Jest przy tym rzeczą oczywistą, że obok polskich "skróceń" (udatne pojęcie nadrzędne) występują w słowniku skrócenia z różnych języków obcych. To z pewnością podnosi walory użytkowe publikacji. Przygotowanie takiego leksykonu wymagało wielkiego nakładu pracy, m.in. przy rozwiązywaniu niezliczonych skrótów obcojęzycznych.

 

Najważniejszą, niewątpliwą wartość słownika widzę właśnie w partii materiałowej (hasłowej), podającej rozwinięcia polskie i obce. Pod tym względem leksykon Piotra Müldnera-Nieckowskiego jest na polskim rynku wydawniczym i największy, i najbardziej wiarygodny. Część teoretyczna (wyjaśnienie podstawowych pojęć, a także przejrzyste przedstawienie pisowni, wymowy, odmiany, składni skrótów i skrótowców) jest krótka, zwarta, ale zawiera rzeczy najważniejsze. Sądzę, że Wielki słownik skrótów i skrótowców jest publikacją ważną, cenną i potrzebną.

 

 

Profesor Jan Miodek o Wielkim Słowniku Skrótów i Skrótowców

 

Choć skróty są zjawiskiem spotykanym w najstarszych zabytkach piśmiennictwa, to przecież czasy współczesne - ze swoim zawrotnym tempem i postępem komunikacyjnym, narzucającym coraz bardziej skondensowane formy przekazu - szczególnie im sprzyjają.

 

Nieuchronne procesy globalizacyjne z kolei wymagają od użytkowników języka coraz szerszego otwarcia się na świat i posługiwania się abrewiacyjnymi konstrukcjami znajdującymi się w powszechnym światowym obiegu.

 

Takim potrzebom komunikacyjnym - w skali polskiej i światowej - wychodzi naprzeciw słownik Piotra Müldnera-Nieckowskiego, rejestrujący zarówno formy znane każdemu od dziecka - w rodzaju itd., itp. czy prof., jak i te, które weszły do codziennego obiegu dopiero po roku 1989, stając się potwierdzeniem polskiej obecności w globalnej rzeczywistości - rodzaju AFIPS, AGTC czy BSC.

 

Witam więc ten leksykon na polskim rynku wydawniczym z ogromną satysfakcją, widząc w nim nade wszystko praktyczny wymiar przekraczający dotychczasowe granice używalności.

-hm-

03. 01. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130506 návštěv, dnes zatím 340 (1 online).