NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Vyšla nová kniha doc. Petra Posledního

Nová kniha doc. Petra Posledního Spisovatelé jako čtenáři odráží jeho dlouhodobý zájem o tzv. sociologii literatury, tedy proud literární vědy, který se úspěšně rozvíjí v Polsku a je spojován se jmény M.Głowińského nebo J.Sławińského. Oba vědci se snaží smířit dvě výrazné školy literární teorie 20.století - strukturalismus a recepční estetiku.

 

První části knihy pojednává o metodologických problémech sociologie literatury (kap. Dynamické struktury, Fenomenologie četby, Sociologická perspektiva, Čtenářské biografie), ve druhé se pak autor soustřeďuje na tři konkrétní spisovatele-čtenáře. V kapitole Iluze skutečnosti porovnává recepci díla Josepha Conrada u Josefa Škvoreckého a Gustawa Herlinga-Grudzińského, především postavu Rusa-Harlekýna ze Srdce temnoty. První z nich podle něj uplatňuje expresivní styl četby, podřizuje se vizi autora a důvěřuje mu, druhý pak čte symbolicky, t.j. aktivně se podílí na interpretaci. Oddíl Zakladatelské mýty konfrontuje eseje Milana Kundery (Les testaments trahis, Paříž 1993) a Jana Prokopa (Wyobraźnia pod nadzorem, Krakov 1994). "Zatímco český spisovatel odhaluje "zakladatelské mýty" a jejich tragické důsledky, aby se osvobodil z omylů 50. let, polský spisovatel rozebírá "zakladatelské mýty" a jejich historické souvislosti, aby našel ve starých představách "zdravé jádro" a zařadil je do národního univerza." (str.172). Spor o identitu si všímá dvou básníků - Czesława Miłosze a Ivana Diviše - a jejich opačného přístupu ke čtení. Zatímco Diviš vnímá literaturu jako ryze osobní záležitost, pole vlastních zkušeností a reflexí, Miłosz vždy zapojuje svoji recepci do širšího čtenářského kontextu a snaží se vést, byť i polemický, dialog s dalšími vnímateli. Knihu dopňuje přehled rozšířené literatury k danému tématu. Zájemcům je přístupná mj. ve Slovanském semináři FF UK nebo knihovně polonistiky.

 

Poslední, Petr: Spisovatelé jako čtenáři. CZ Books, Praha 2006

 

-lk-

16. 01. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149533 návštěv, dnes zatím 70 (6 online).