NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Mezinárodní studentská vědecká konference SLAVICA IUVENUM

Katedra slavistiky FF OU pořádá pod záštitou Slavistické společnosti Franka Wollmana Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci  SLAVICA IUVENUM, která se bude konat dne 28. března 2007 v prostorách FF OU. Konference bude probíhat v sekcích:

 

A. Současné tendence v lingvistice a translatologii.

B. Literární věda (Proměny a tvůrčí hledání slovanských literatur 19. a 20.století).     

    Kulturologie.

 

Termín podání přihlášky je 1. 3. 2007 (veškeré výlohy hradí vysílající organizace).

Na setkání s Vámi se těší a mnoho dobrého v roce 2007 přejí:

 

doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.             

vedoucí katedry slavistiky FF OU

 

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Slavistická společnost Franka Wollmana

 

 

Mgr. Ireneusz Hyrnik, Ph.D.,

PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

garanti konference

 

Podrobnosti a přihlášku můžete najít v elektronické knihovně.

17. 01. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1134452 návštěv, dnes zatím 257 (1 online).