NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Miłosz, Giedroyć a Wielgus...polský bigos v A2

Nové číslo týdeníku A2 (4/2007) opět přineslo několik témat, která hýbou světem našich sousedů. Nejaktuálnější je reakce Andrzeje Grajewského na aféru Wielgus, která se snaží přehledně shrnout dění a ve zkratce přiblížit především schizma v církvi a její postoj k lustracím kněží. "Věrohodnost materiálů shromážděných v Ústavu národní paměti veřejně zpochybnil primas Glemp, který je označil za "cáry papíru."(str. 24, překlad Petruška Šustrová). Druhé, širší téma odhaluje několik tváří Czesława Miłosze - v zrcadle emigračního časopisu Kultura, ve vzpomínkách jeho redaktora Jerzyho Giedroyće nebo jako básníka rodného kraje i patrona krasnogrudských kulturních aktivit. Miłosz jako litevský rodák a polský básník žijící dlouho v emigraci je pomyslným symbolem kulturního a badatelského centra Fundacja Pogranicze. To se snaží ze zapadlé vesničky Sejny na litevsko-polském pohraničí ukázat, že velikost místa záleží na měřítku. Lokální může být stejně důležité jako globální a pokud se snažíte, svět přijde až k vám. Jedno  číslo časopisu Krasnogruda, který centrum vydává, bylo věnováno Praze a v nakladatelství vycházejí knihy (nejen) českých autorů. Vzdálenosti jsou relativní...

 

Vzpomínku Czesława Miłosze na časopis Kultura a zrcadlový pohled na básníka z pera Jerzyho Giedroyće vybral a přeložil Josef Mlejnek a doprovází je medailonky obou autorů (str.16-17).

Reportáž ze Sejn přivezli Jan Linka a Jan Machonin (str.25).

Překlad básní Czesława Miłosze a osudy Krasnogrudy Jiří Červenka (str.26-27).

 

 

-lk-

26. 01. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149532 návštěv, dnes zatím 69 (5 online).