NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Ještě jednou k Visegrádu, tentokrát knižně...

Jagodziński, Andrzej (ed.): Visegrad Group – Central European Constellation. Bratislava, International Visegrad Fund 2006

 

Ohlédnutí za dějinami střední Evropy posledních dvou desetiletí – tak bychom mohli stručně shrnout obsah sborníku k patnáctému výročí Visegrádské skupiny. Občané v každé ze čtyř zemí si na stránkách knihy připomenou řadu jmen politiků a intelektuálů, kteří během devadesátých let utvářeli náš život, dnes už jsou ovšem známi pouze ve svém národním kontextu (P. Demeš, A. Ananicz, J. Jařab, G. Jeszenszky). Dostává-li řada pamětníků prostor ke vzpomínání na stejnou událost, nese to s sebou nutně opakování – několikrát čteme o stejných významných shromážděních, opakovaně se dovídáme o středověkém setkání českého, polského a uherského krále v polovině čtrnáctého století.

 

Autoři příspěvků se vesměs shodují, že neformální spolupráce Visegrádské skupiny pomohla zemím na cestě do Severoatlantické aliance a Evropských společenství. Shodují se – podobně jako i v panelové diskusi, na které byl tento sborník představen – na slabých časech Visegrádu, např. v době vlády Václava Klause. Současný český prezident se tehdy domníval, že Česká republika udělá lépe, když se nebude vázat na své sousedy. V době po rozdělení ČSFR se spolupráce redukovala zejména na otázky ekonomické.

 

Přínosem k českému přemýšlení může být několik úvah o konceptu střední Evropy jako existujícím politickém a kulturním fenoménu. Tématu se ve svých příspěvcích věnují např. T. G. Ash, V. Havel anebo, což je snad nejočekávanější, bývalý maďarský premiér Ferenc Gyurcsány. Průzkumy publikované v práci ukazují, že největší zájem o činnost Visegrádské skupiny mají dlouhodobě Slováci, nejmenší pro-visegrádské nadšení panuje v České republice. Kniha věnuje prostor zahraničním pohledům na činnost Visegrádské skupiny, zmiňuje i obdobné druhy spolupráce jinde v Evropě: BENELUX, Severská rada.

 

Zajímavou budoucnost pro šíření myšlenek Visegrádu nabízí slovenský politik Pavol Demeš: „Spolupráce a zkušenosti zemí Visegrádské skupiny mohou být významnou inspirací i pro další země – co třeba přenést Mezinárodní Visegrádský fond na Balkán? Co kdyby země bývalé Jugoslávie vytvořily a řídily jižní Visegrádský fond? Ano, maďarské město Visegrád, kde před 15 lety začala svůj život malá středoevropská rodina, má svého sourozence v severní Bosně. Jižní Visegrád leží na řece Drině na možná nejznámějším mostě na Balkáně, na mostě, který ve své světoznámé knize popsal držitel Nobelovy ceny za literaturu Ivo Andrić. Nenabízí se nám tato skutečnost jako paralela k našemu Visegrádskému snu?“

 

Reprezentační anglicky psaná publikace Mezinárodního visegrádského fondu stojí za prolistování, existuje v elektronické i tištěné verzi a je milým připomenutím části našich nejnovějších dějin. I proto by stálo za to, aby prošla ještě jednou zejména technickou redakcí a aby autoři věnovali alespoň malou chvíli grafickému zpracování CD disku.

 

Značně namátkově vybíráme několik zajímavých odkazů:

Samotnou knihu ke stažení najdete zde 

Web Mezinárodního visegrádského fondu 

Web Severské rady

 

Knižní tipy:

Andrić, Ivo: Most na Drině

Göncz, Arpád: Karpaty a priľahlý vesmír. Úvahy a reflexie

Chmel, Rudolf: Má maďarská otázka

Kelles, Andrzej: Węgry 1956

Michnik, Adam: Sokratův stín

Woroszylski, Wiktor: Dziennik węgierski

 

-pe-

18. 02. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130506 návštěv, dnes zatím 340 (1 online).