NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Nový výběrový seminář

mgr Aleksandra  Mikołajczyk

 

VÝBEROVÝ SEMINÁR

 

Czerep rubaszny i dusza anielska

Vybrané kapitoly z literatúry poľského romantizmu

 

Tento seminár je zameraný na prezentáciu vybranýchotázok poľskej romantickej kultúry. Jeho úlohou bude zoznámiť študentov s významnými osobnosťami a najdôležitejšími dielami poľskej literatúry z prvej polovice 19. storočia ako aj s príznačnými dobovými javmi, ktoré budú interpretované na pozadí romantických literárnych a kultúrnych štýlov.

 

1.    Listy ako literatúra. Romantické epištoly Zygmunta Krasińského.

2.    Hrdinovia existencie – romantické životopisy – Gustaw/Konrad – Kordian – Hrabia Henryk.

3.    V šťastnom bezčasí. Pan Tadeusz od Adama Mickiewicza.

4.    Mlčanie a irónia v tvorbe Cypriana K. Norwida.

5.    Motív stepi a kozáka v poľskom literárnom romantizme – Maria Antonieho Malczewského a Zamek kaniowski Seweryna Goszczyńského.

6.    Romantický dandy a prorok – Juliusz Słowacki.

7.    Skúsenosť Veľkého exilu v poľskom literárnom romantizme.

8.    Zabudnutý romantizmus. Romantická Halíč.

 

čtvrtek 12.30-14.00

hlavní budova č. 309

začátek 8. 3. 2007

04. 03. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1131733 návštěv, dnes zatím 403 (4 online).