NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Slezské fotografie a nová média v Polském institutu

14. března 2007 v 18.00 bude v prostorách Polského institutu v Praze (Malé náměstí 1, vchod Karlova 27, Praha 1) slavnostně zahájena výstava Fotografie, nová média – fragment Slezské umělecké sbírky. Polský institut ji připravil ve spolupráci s katovickou Nadací pro Slezsko.

 

Na výstavě se českým návštěvníkům představí část Slezské sbírky současného umění (Śląska Kolekcja Sztuki Współczesnej), jež začala vznikat v roce 2005 v rámci ministerského programu Znamení doby, který si klade za cíl vytvořit v Polsku dostatečně reprezentativní regionální sbírky současného umění a náležitě je propagovat. Sbírku spravuje Nadace pro Slezsko z Katovic (Fundacja dla Śląska) a do dnešního dne se jí podařilo shromáždit téměř 300 prací 46 polských umělců. Kurátoři sbírky chtějí, aby sbírka především reflektovala kulturní specifičnost horního Slezska, velkou část exponátů proto tvoří díla vztahující se k aktuální společenské situaci ve slezském regionu nebo k jeho bohaté historii. Kurátoři sbírky se přitom snaží oslovovat potenciální zájemce o moderní umění i poněkud netradičními prostředky – např. v říjnu 2006 uspořádali v největším slezském supermarketu Silesia City Center veřejnou prezentaci prací několika mladých umělců.

 

První díla ze Slezské sbírky současného umění byla veřejnosti představena před rokem, v únoru 2006 v katovické Galerii BWA. Ve sbírce najdete jak malby, tak např. grafiky, fotografie, instalace či tzv. nová média. A právě fotografie a nová média zahrnuje fragment výstavy, který se představí v Praze. Mezi devíti autory přitom najdeme pouze tři ze Slezska: Zofia Rydet, Jerzy Lewczyński a Krzysztof Morcinek. Svá díla dále představí Józef Robakowski, Natalia LL, Konrad Kuzyszyn, Wojciech Zawadzki, Andrzej Jerzy Lech, Stanisław J. Woś. Výstava v Polském institutu v Praze potrvá do 11. května 2007.

 

Internetová galerie Slezské sbírky současného umění 

Více informací o sbírce

Nadace pro Slezsko

Galerie BWA v Katovicích

 

-mb-

09. 03. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130315 návštěv, dnes zatím 149 (3 online).