NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Studentská konference: Języki słowiańskie w przekładzie

Koło Naukowe Slawistów im. Tadeusza Lehra-Spławińskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ zaprasza na konferencję studencką:

 

                           Języki słowiańskie w przekładzie

 

W dniach 21-22 maja 2007 Koło Naukowe Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ organizują studencką konferencję naukową poświęconą problemom teoretycznym przekładu pisemnego i ustnego oraz zagadnieniom praktycznym, związanym z tłumaczeniem tekstów na języki słowiańskie i z języków słowiańskich.

 

Konferencja skierowana jest głównie do studentów slawistyki oraz doktorantów, których zainteresowania obejmują szeroko rozumianą problematykę translatologiczną, przekładoznawstwo oraz specjalistyczne dziedziny, związane z przekładem, np. kwestie ekwiwalencji formalnej i znaczeniowej, przekład biblijny, itp. Szczególnie interesują nas referaty poświęcone językom zachodniosłowiańskim i południowosłowiańskim.

 

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 15 minut. Przewidywana jest publikacja tomu pokonferencyjnego, przy czym organizatorzy i wydawcy zastrzegają sobie prawo selekcji tekstów.

 

Organizatorzy służą informacją i pomocą w tej sprawie zakwaterowania w Krakowie. Orientacyjne koszty noclegów – 30-40 zł za dobę.

 

Opłata konferencyjna wynosi 20 zł.

 

Zgłoszenia, zawierające temat proponowanego wystąpienia prosimy przesyłać na adres mailowy konferencja-krakow2007@o2.pl do dnia 10 maja 2007 roku włącznie. Program oraz szczegółowe informacje związane z konferencją zostaną wysłane zainteresowanym w późniejszym czasie.

 

Prosimy o przekazanie niniejszego zaproszenia wszystkim zainteresowanym, do których niestety nie zawsze możemy dotrzeć.

11. 04. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1131753 návštěv, dnes zatím 423 (4 online).