NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Francouzsko-srbské ohlasy polského dění

Prestižní francouzský měsíčník Le monde diplomatique vychází pravidelně v řadě jazykových mutací (českou ovšem vyjímaje). V Srbsku se k čtenářům dostává jako příloha týdeníku NIN. Na titulní straně dubnového vydání vychází mimo jiné provokativní úvodník šéfredaktora listu Ignatio Ramoneta Polsko paranoidní. Překlad textu přinášíme níže.

 

Polsko paranoidní

Ignatio Ramonet

 

Říkají tomu zákon o „lustraci“, což podle slovníku znamená „rituální očistu“. V oné hluboce katolické zemi to vždy znamenalo velkou pokoru a pokání. Podle zákona, který byl schválen v říjnu 2006 a vstoupil v platnost 15. března tohoto roku, musí sedm set tisíc Poláků odpovědět na otázku, zda mezi léty 1945 a 1989 spolupracovali s komunisty. Všichni vyšší úředníci, profesoři, advokáti, ředitelé škol i novináři narození před srpnem 1972 musejí do 15. května přiznat svoji chybu.

 

Každý musí vyplnit formulář a odpovědět na otázku: „Spolupracoval jste tajně a vědomě s komunistickou tajnou službou?“ Odpověď musejí předat svým nadřízeným, kteří ji pak pošlou do Institutu národní paměti ve Varšavě. Tam bude prověřena v archivech a danému člověku bude vydáno osvědčení o „politické čistotě“. Novináři pracující ve veřejné službě, kterým bude spolupráce prokázána, budou automaticky propuštěni. Ti, kteří odmítnou odpovědět nebo jim bude prokázána lež, mohou být potrestáni zákazem výkonu povolání na deset let.

 

Tento bláznivý zákon vyvolal v Evropské unii skandál a mccarthismus amerických padesátých let proměnil v amatérský antikomunismus; jde o základní kámen lítého honu na čarodějnice, který po svém nástupu k moci v říjnu 2005 rozpoutala vláda konzervativního prezidenta Lecha Kaczyńského a jeho dvojčete, premiéra Jarosława.

 

Mnozí Poláci se domnívají, že jde o protiústavní normu, protože nutí občany, „aby dokázali, že neudělali něco, co skutečně neudělali“. Zákon by mohl být prohlášen za neplatný rozhodnutím Ústavního soudu, který svůj rozsudek vynese počátkem května.

 

Pravicová katolická a národovecká koalice, která v Polsku vládne, je složena ze tří stran: Práva a spravedlnosti bratrů Kaczyńských, agrárnické Sebeobrany a Ligy polských rodin. Cílem těchto stran je obnovení „morálního pořádku“. Místopředseda vlády, ministr školství a vůdce Ligy polských rodin Roman Giertych předložil v tomto duchu návrh homofobního zákona, který by mohl být schválen v následujícím měsíci. Podle něj může být propuštěn, finančně potrestán nebo uvězněn každý, kdo na univerzitě nebo v některém školním zařízení přizná svou homosexualitu „nebo některou jinou deviaci sexuálního původu“.

 

Ministrův otec Maciej Giertych, evropský poslanec Ligy polských rodin, si vysloužil bouři nevole kvůli vydání antisemitské brožury (nákladem Evropského parlamentu a s jeho logem), ve které se mimo jiné píše, že „Židé uzavírají do ghett sami sebe“ a že „antisemitismus není rasismus“. Zmíněná rozhodnutí o antikomunistických čistkách, jakož i pokus o ustavení autoritativního morálního řádu s sebou jak v Polsku, tak do určité míry i na Ukrajině, v Litvě a některých dalších východních zemích nesou odpornou nostalgii po době před druhou světovou válkou, kdy mohl být rasismus otevřeně vyjadřován. Posíleni revisionismem svého okolí neváhají někteří lidé vyzdvihovat kolaboraci s hitlerovskou Třetí říší ve válce proti dnes oficiálně denunciovanému Sovětskému svazu.

 

Ve shodě s tím se Varšava, hodnotíc – stejně jako mnohá média – Rusko Vladimira Putina jako skryté pokračování Sovětského svazu, vstřícně vyslovila k rozmístění protiraketového štítu, kterým Pentagon plánuje bránit Spojené státy, na svém území. Přitom neuznala za vhodné konzultovat to se svými partnery v Evropské unii ani v NATO. To dokazuje, že paranoia v politice nevede jenom k duševní atrofii, ale stejně tak i k určité formě zrady.

 

Původní francouzská verze článku 

Le monde diplomatique 

Týdeník NIN 

 

Seznam padesáti sedmi článků, které Le monde diplomatique věnoval Polsku v posledních třech letech, je k dispozici zde 

 

-pe-

20. 04. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149540 návštěv, dnes zatím 77 (3 online).