NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

50 let od premiéry filmu Kanály

Dnes v 19.30 proběhne ve varšavském kině Muranów projekce zrestaurované verze filmu Andrzeje Wajdy Kanály (1957). Od premiéry snímku, který podle mnohých kritiků a filmových teoretiků odstartoval Polskou filmovou školu, uběhlo 50 let. Před projekcí proběhne prezentace knihy „Kanał” profesorů M. Hendrykowského a D. Fredericksena a setkání s autory filmu (Andrzej Wajda, Wieńczysław Gliński a Emil Karewicz).

 

Ve středu 18. dubna byly na tiskové konferenci v Muzeu varšavského povstání oficiálně zahájeny slavnosti spojené s 50. výročím počátku Polské filmové školy (dále PFŠ). Hlavním organizátorem kulturních akcí je Polski Instytut Sztuki Filmowej. Na příští půlrok je naplánováno např. vysílání filmů z období PFŠ v TVP Kultura, výstava plakátů PFŠ „Diamenty szkoły polskiej“, která bude představena postupně ve všech větších městech, či nová edice „Ludzie polskiego kina“ vydavatelství Biblioteka Więzi (první knížka M. Hendrykowského se bude věnovat Andrzeji Munkovi). Největší oslavy jsou plánované na podzim 2007. Na festivalu v Gdyni (17.–22. 9.) budou promítány jednotlivé filmy, proběhnou setkání s tvůrci, vydavatelství budou prezentovat nové publikace. Tadeusz Bystram uvede svůj nový dokument o PFŠ (pracovní název „Oni kochali życie“). Během podzimu až zimy 2007 budou vydány na DVD první filmy PFŠ.

 

Polská filmová škola byla formace tak různorodá, že ještě dnes neexistuje žádná její obecná definice. Jedná se o skupinu tvůrců, kteří se většinou narodili ve dvacátých letech, prožili válku, kterou si pamatují a ke které se vracejí ve svých filmech. Jejich činnost má formu dialogu (např. filmy Popiół i diament A. Wajdy a Jak być kochaną W. J. Hasa). Dobu vzniku PFŠ je těžké vymezit. Někteří teoretici považují za počátek už filmy Pokolenie (1954) A. Wajdy a Człowiek na torze (1956) A. Munka, jiní je pokládají pouze za předvoj a za první typický film PFŠ označují Kanály (1957) A. Wajdy, v nichž se už neobjevuje poetika socrealismu. Stejné problémy nastanou i při definování konce éry PFŠ. Podle některých teoretiků byla formace uměle ukončena rozhodnutím Sekretariátu KC PZPR (Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) z června 1960 o změnách v polské kinematografii, jiní tvrdí, že ještě poté bylo natočeno mnoho filmů, které můžeme k PFŠ zařadit. Nejčastějším tématem PFŠ se stala válka a s ní spojená traumata a nemožnost oprostit se od vzpomínek. Vznikaly filmy, které heroizovaly polského hrdinu, jiné ho zobrazovaly ironicky. Has točil filmy prodchnuté surrealismem, Kawalerowicze přitahovalo téma neuskutečnitelné lásky. Změnila se poetika, velmi časté byly literární adaptace (M. Hłasko, J. S. Sławiński), v hudbě převládl jazz. Mezi nejznámější představitele PFŠ patří režiséři Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Tadeusz Konwicki, Kazimierz Kutz, Wojciech Has, Jerzy Kawalerowicz, Stanisław Różewicz, kameramani Jerzy Lipman, Jerzy Wójcik, Kurt Weber, Jan Laskowski, herci Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobiela, Tadeusz Janczar, Adam Pawlikowski, hudební skladatelé Jan Krenz, Andrzej Markowski, Tadeusz Baird atd. Nejznámější filmy: „Kanał“ (1957), „Popiół i diamant“ (1958), „Lotna“ (1959), „Eroica“ (1957), „Zezowate szczęście“ (1959), „Krzyż walecznych“ (1958), „Nikt nie woła“ (1960), Wolne miasto“ (1958), „Świadectwo urodzenia“ (1961), Pożegnania“ (1958), „Jak być kochaną“ (1962), „Pociąg“ (1959), „Zaduszki“ (1961) atd.

 

Filmový portál

Stránky o PFŠ

Článek z Gazety Wyborczej

 -hm-

20. 04. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130326 návštěv, dnes zatím 160 (5 online).