NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Czeski wymiar: české číslo časopisu Czas Kultury

První číslo dvouměsíčníku Czas Kultury (1-2/2007) věnovalo svých více než dvě stě stran české kultuře, literatuře a hudbě. Ačkoli šéfredaktorem časopisu je už od roku 2001 Marek Wasilewski, české číslo připravoval především Michał Słomka, doktorand na katedře historie UAM (Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani), který je také duší komiksového projektu CENTRALA Central Europe Comisc Art. Zajímá se o českou kulturu, především divadlo, komiks a alternativní hudbu, píše doktorskou práci „Rozpamiętywanie prześłości w kotaktach polsko-czeskich w XX wieku.“

 

Czas Kultury, kulturně-společenský dvouměsíčník, začal v Poznani vycházet v roce 1985 jako samizdatová odpověď na oficiální politický časopis Czas. Až po pádu komunistického režimu se mohl objevit v běžné distribuci. Léta v podzemí, první krůčky na svobodě a konečně i boj o čtenáře na volném trhu s ním jako šéfredaktor prožil Rafał Grupiński (*1952). Absolvent polonistiky na UAM, zakladatel poznaňských spolků Solidarności, pedagog, v letech 1991-2 redaktor Tygodnika Literackiego, spolupracovník polské televize TVP, člen několika redakčních rad, spolutvůrce nakladatelských řad Czasu Kultury a vydavatelství a5 manželů Krynických, nyní poslanec Platformy Obywatelskiej. V roce 1999 ho nahradil Grzegorz Luterek, v současné době vede časopis Marek Wasilewski s redaktory Monikou Bakke, Agatou Jakubowskou, Tomaszem Janasem a Waldemarem Kuligowským, mezi stálé spolupracovníky patří Agata Araszkiewicz, Blanka Brzozowska, Jerzy Gizela, Natasza Goerke, Rafał Grupiński, Piotr Marciniak, Joanna Mieszko-Wiórkiewicz, Joanna Nowak, Krzysztof A. Pijarowski, Urszula Śmietana a Jakub Żmidziński. Vychází nákladem 1300 výtisků.

 

Tematicky orientovaná čísla (Blokowiska, Portrety miast, Pies w sztuce polskiej) přináší recenze, reportáže, úvahy, rozhovory, články a analýzy z celého spektra kulturního a společenského života. Czas Kultury se věnuje literatuře, výtvarnému umění, filmu, hudbě i sociálním fenoménům a společenským problémům. Časopis, který byl na počátku spojován především s nezávislou, nejmladší uměleckou generací, se nyní stal solidním a obecně uznávaným periodikem. Přesto věnuje nemalou část svého obsahu debutům – ukázkám z děl začínajících i jejich recenzím. V ediční řadě Biblioteka Czasu Kultury, kterou řídí ve spolupráci s vydavatelstvím Obserwator, dodnes vyšlo přes čtyřicet titulů, především poetických a prozaických debutů a esejů. Například povídkový soubor Nataszy Goerke Fractale, verše Marcina Świetlického a Andrzeje Stasiuka, román Izabely Filipiak Absolutna amnezja nebo Antalogia młodej poezji Zeppelin.

 

Celý text si můžete přečíst v Zápisníku.

 

Czas Kultury:

www: http://www.czaskultury.pl

e-mail: redakcja@czaskultury.pl

vydavatel: Stowarzyszenie Czasu Kultury (od roku 1999)

 

Rozhovor Báry Gregorové s Michałem Słomkou najdete zde.

 

 

-lk-

25. 04. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146031 návštěv, dnes zatím 480 (4 online).