NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Historia kina polskiego - 110 let na 272 stránkách

Na začátku roku 2007 vydala Fundacja Kino knihu „Historia kina polskiego“, která obsahuje více než 80 článků o 110-letých dějinách polské kinematografie - od prvního promítání roku 1896 až do roku 2006.

 

Většina textů se objevila už dříve na stránkách časopisu Kino. Od prosince 1997 do ledna 2000 v něm byly otištěny články z cyklu „100 let kina v Polsku“, jejichž autory jsou polští filmoví historici, kritici, redaktoři a spolupracovníci časopisu Kino. Několikastránkové texty se dotýkaly nejdůležitějších událostí z dějin polské kinematografie (Polacy odkrywają kinematograf, Otwarcie atelieru filmowego w Łodzi), střídaly je filmové analýzy ("Dług", "Pan Tadeusz": dwie inwokacje, Marek Piwowski wyrusza w "Rejs") a portréty režisérů (Był sobie raz... Lenica i Borowczyk, Andrzej Kondratiuk tworzy kino osobne). Soubor asi 60 článků byl doplněn o více než 20 nových textů, které vyplňují mezery a chybějících souvislosti. Knihu uzavírá několik prací o kinematografii posledního desetiletí, a tak se na jejích stránkách objeví dokonce i „Plac Zbawiciela“.

 

Historia kina polskiego nenahradí detailní a systematický výklad dějin polské kinematografie (např. počátky jsou popsány velmi stručně). Představuje však sbírku textů, které díky různým úhlům pohledu seznámí čtenáře nejen s podstatnými událostmi, politicko-kulturními souvislostmi, ale i se současnou obcí kritiků a novinářů, s jejich způsobem nahlížení na polské filmy v kontextu světové kinematografie. Jedná se o čtivou publikaci, s jednoduchým grafickým designem a mnoho černobílými fotografiemi, kterou jeden čtenář přečte od začátku do konce, a jiný v ní bude hledat „na přeskáčku“ to, co ho zajímá.

 

Autoři textů: Małgorzata Hendrykowska, Konrad J. Zarębski, Jerzy Maśnicki, Karel Stepan, Jadwiga Bocheńska, Alina Madej, Adam Wyżyński, Tadeusz Lubelski, Jerzy Armata, Piotr Marecki, Mariola Jankun-Dopartowa, Tadeusz Sobolewski, Bartosz Kwieciński, Andrzej Kołodyński, Marek Hendrykowski, Maria Malatyńska, Bożena Janicka, Grażyna Stachówna, Tomasz Jopkiewicz, Katarzyna Taras, Jerzy Płażewski

 

Historia kina polskiego

Pod redakcją Tadeusza Lubelskiego i Konrada J. Zarębskiego

Fundacja Kino

Warszawa 2007

 

Obsah a další infromace

 -hm-

25. 04. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1134445 návštěv, dnes zatím 250 (5 online).