NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Přednášky prof. Danuty Ulické

SEMINÁŘ STŘEDOEVROPSKÝCH STUDIÍ ÚSVS FF UK Vás v rámci projektu CENTRUM STŘEDOEVROPSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ srdečně zve na přednášky významné polské teoretičky literatury prof. DANUTY ULICKÉ.

 

TÉMATA A TERMÍNY PŘEDNÁŠEK (14.–18. 5. 2007):

 

Widma formalizmu. O pisarstwie powieściowym badaczy literatury w XX wieku

(Přízraky formalismu. O románové tvorbě literárních vědců ve 20. stol.)

Termín přednášky: 15. 5. 2007, 10.00 hod., FF UK, hl. bud. č. 8

 

Co nam zostało z fenomenologii Romana Ingardena? Antropologia literatury i literaturoznawstwa

(Co nám zůstalo z fenomenologie Romana Ingardena? Antropologie literatury a literární vědy)

Termín přednášky: 16. 5. 2007, 12.00 hod., FF UK, hl. bud. č. 8

 

"Śmierć" teorii - rzekoma czy faktyczna? Poststrukturalizm - dekonstruktywizm - neopragmatyzm a tradycje nowoczesnego literaturoznawstwa w Europie środkowo-wschodniej.

(„Smrt” teorie – domnělá či skutečná? Poststrukturalismus – dekonstruktivismus – neopragmatismus a tradice moderní literární vědy ve středovýchodní Evropě) Termín přednášky: 17. 5. 2007, 15.00 hod., FF UK, Slovanský seminář, hl. bud. č. 7

 

Prof. Danuta Ulicka přednáší teorii literatury a poetiku v rámci Institutu polské literatury Fakulty polonistiky Varšavské univerzity. Je vedoucí Ústavu teorie literatury a poetiky. Podílí se rovněž na výuce Kolegia individuálních mezifalkultních humanitních studií Varšavské univerzity, Akademie Artes Liberales a Humanitní akademie Aleksandra Gieysztora v Pułtusku.

 

Její vědecké zájmy se soustřeďují na problematiku moderní literární vědy střední a východní Evropy, především polské a ruské. Nejvíce pozornosti věnuje dvěma proudům moderní literární teorie: jednak koncepcím opřeným o fenomenologickou filosofii, zabývá se i jejími vztahy s německo-francouzskou neoidealistickou filosofií a také rakousko-polskou a britskou analytickou školou, jednak koncepcím postaveným na jazykovědě (ruskému a polskému formalismu, strukturalismu či sociolingvistice).

 

VYBRANÉ PUBLIKACE 

Monografie:

Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty (1992)

Oblicza samotności. Szkice o egzystencjalizmie (1996)

Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej (1999)

Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z historii i teorii nowoczesnego literaturoznawstwa w Europie środkowo-wschodniej (v tisku)

 

Sborníky:

Polskie oblicza feminizmu (2000)

Dialog – Komparatystyka – Literatura (2002)

Literatura. Teoria. Metodologia (3. vyd. 2006)

 

Překlady:

Michaił Bachtin: Estetyka twórczości słownej (1986)

Sergiusz Awierincew: Na skrzyżowaniiu tradycji. Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej (1988)

Władimir Propp: Nie tylko bajka (2000)

Olga Frejdenberg: Semantyka kultury (2005)

 

-red- 

06. 05. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130315 návštěv, dnes zatím 149 (3 online).