NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Autorský večer Ewy Lipské

Umieramy coraz piękniej

w kolekcji Gianiego Versace.

Elegancja jest pisklęciem estetyki.

 

Biegamy po kościołach mody

wierząc że w pomarańczy będzie nam do twarzy.

 

Całujesz mnie w przymierzalni

patrz, w zieleni po prostu klęska Rzymu.

 

Rozwiązujemy rebusy naszych archeotypów.

Przekładamy berety na języki obce.

 

Wieczorem mamy zaproszenie

na wernisaż Sądu Ostatnecznego.

 

Wchodzimy bez biletów.

Dzisiaj jest martwy wstęp.

(Krzyk mody)

 

 

Polská básnířka Ewa Lipska (1945) je bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností moderní polské poezie. Debutovala v roce 1967 sbírkou Wiersze. O snaze na jedné straně vymanit se z jakéhokoli škatulkování a na straně druhé nezatěžkávat verše zbytečnou a lacinou efektností svědčí už jen názvy prvních jejích sbírek - chronologicky až do "Pátého souboru veršů" (1978). Lipska se vždy vyznačovala pečlivou a originální prací s jazykem a metaforou, její rozbíjení klasických zažitých slovních spojení a jejich následná sémantická aktualizace se staly poznávacím znamením básní Lipské. Přestala-li v 90. letech pociťovat nebezpečí plynoucí z aktuáního politického vývoje, nahradila jej ohrožením ze strany novodobého mediálního tlaku na literaturu, a poezii především. Typická ironie ji však nikdy neopustila. Pozdější sbírky Lipské (Sklepy zoologiczne, 2001; Gdzie indziej, 2005) se nesou ve znamení moderního, do značné míry anonymního, ale také stereotypního způsobu života, jehož svérázným protikladem je právě poezie Ewy Lipské.

 

Tvorba Ewy Lipské byla českým čtenářům poprvé představena v roce 1979, kdy Československý spisovatel vydal v Klubu přátel poezie výbor z jejího raného díla nazvaný Vernisáž. Uspořádal jej a přeložil Ludvík Štepán. Tentýž autor se podílel i na aktuálním výboru Okamžik nepozornosti (Volvox Globator, Praha 2006), který sestavil Libor Martinek. Okamžik nepozornosti shrnuje pozdější básnickou tvorbu Lipské, konkrétně v podobě osmdesáti veršů přeložených právě Martinkem.

V Polském institutu v Praze (Malé náměstí 1, vchod Karlova 27, Praha 1) bude 10. května od 18:00 výbor Okamžik nepozornosti představen v rámci autorského večera básnířky Ewy Lipské. Její básně uslyšíte v podání Taťány Medvecké, herečky Národního divadla v Praze.

 

Stránky věnované Ewě Lipské 

 

-mb- 

06. 05. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146697 návštěv, dnes zatím 91 (2 online).