NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Elektronická národní knihovna

Chcete-li se podívat, jak vypadá originál takových pokladů varšavské Národní knihovny, jako jsou např. Psałterz floriański, Kazania świętokrzyskie, první vydání Mickiewiczova Konrada Wallenroda nebo Trenů Jana Kochanowského, máte od října loňského roku jednoduchou možnost - stačí navštívit nově zřízenou Elektronickou národní knihovnu "Polona" (Cyfrowa Biblioteka Narodowa "Polona", www.polona.pl). Internetová databáze byla oficiálně spuštěna v říjnu loňského roku, ve stávající podobě funguje zhruba od začátku roku letošního. Její snahou je zpřístupnit všem zájemcům především ty nejcennější, ale také nejohroženější dokumenty ze sbírek Národní knihovny, které jsou čtenářům běžně nedostupné. Kromě základních děl z kánonu polské literatury a stěžejních odborných textů jde zvláště o staré tisky, vzácné rukopisy, první vydání významných děl, dokumenty z doby 2. světové války, cenné časopisy, ale např. i grafiky, fotografie či mapy. Zásoba textů v databázi je neustále rozšiřována, v současné době se v ní nachází více než 2 500 dokumentů. Využívání Elektronické národní knihovny, jež je začleněna do sítě The European Library (TEL, www.theeuropeanlibrary.org), je přitom bezplatné.

 

Knihovna „Polona“ je primárně rozdělena do několika tematických sekcí či sbírek, lze v ní však vyhledávat jak podle formy jednotlivých dokumentů (knihy, rukopisy, časopisy, staré tisky, letáky a jiné dokumenty), tak podle titulů děl, jmen autorů nebo klíčových slov. Rozdělení do tematických sbírek přitom není pouze formální, každá z nich má ambice (a minimálně je tak do budoucna plánována) být reprezentativním přehledem nejvýznamnějších textů daného autora či dané epochy v jejich autentické, tedy nikoli do formy pouhého textového souboru převedené podobě. Prozatím se to daří se střídavým úspěchem – především kolekce vzácných starých tisků nebo děl autorů staršího období (Jan Kochanowski, Mikołaj Rej) jsou jednak velmi dobře zpracovány, jednak jsou bohaté na publikované texty. Čtenářům poskytují i základní informace o biografii či tvorbě jednotlivých autorů, uvádějí i základní bibliografii k tématu či podrobnější popis celé sbírky. Sekce věnované Adamu Mickiewiczovi, Juliuszi Słowackému, C. K. Norwidovi nebo literatuře pro děti a mládež na podobné zpracování teprve čekají (zatímco Mickiewiczových textů je v současné době dostupných 69, Słowackého prozatím pouhých 10).

 

Nové texty však na stránkách „Polona“ přibývají s poměrně úctyhodnou rychlostí, takže projekt pracovníků varšavské Národní knihovny nelze než pochválit. Je přitom dobré vyhledávat texty nejen v jednotlivých tematických sbírkách, ale rovněž podle jejich formálního rozdělení, neboť většina publikovaných textů do zmíněných sbírek přímo nespadá – najdeme mezi nimi jak několik zajímavých fotografických či obrazových souborů (např. Album starej Warszawy i jej okolic nebo portréty slavných Poláků W. Barwického), tak mnoho knižních titulů a dokumentů, i s ohledem na autorská práva především staršího data (Cosmographia Claudii Ptolomaei Alexandrini z 15. stol., Almanach żydowski z r. 1910, dobový popis koncentračního tábora Treblinka nebo např. slavný Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockého). Vyplatí se však nahlédnout i do souboru Wydawnictwa konspiracyjne, kde najdeme ilegální tisky z let 1939–1945, či do sbírky dokumentů z dob lednového povstání.

 

Pracovníci varšavské Národní knihovny chtějí tematické sbírky v dohledné době doplnit soubory týkajícími se historie Varšavy a rovněž východních Kresů, před několika dny pak ředitel knihovny Tomasz Makowski informoval o chystané digitalizaci veškerých ikonografických materiálů ze sbírek Národní knihovny, o něž je podle jeho slov velký zájem.

-mb-

09. 05. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146691 návštěv, dnes zatím 85 (4 online).