NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Přednášky prof. Danuty Rytel-Kuc a dr. Hanse-Christiana Trepteho

Seminář středoevropských studií ÚSVS FF UK Vás v rámci projektu Centrum středoevropského vzdělávání srdečně zve na přednášky polské lingvistky prof. Danuty Rytel-Kuc a německého literárního vědce dr. Hanse-Christiana Trepteho:

 

Prof. Danuta Rytel-Kuc:

 

Proč je polština vůči němčině „zrádnější“ než čeština?

 

Termín přednášky: 24. 5. 2007, 16.00 hod., FF UK, Slovanský seminář, hl. bud. č. 7

 

Wybrane problemy z gramatyki komunikatywnej polsko-niemieckiej

(Vybrané problémy polsko-německé komunikativní gramatiky)    

 

Termín přednášky: 28. 5. 2007, 12.00 hod., FF UK, Slovanský seminář, hl. bud. č. 7

 

 

Dr. Hans-Christian Trepte:

 

Endstation Deutschland? (Stacja koncowa Niemcy?) O nowoczesnej literaturze polskiej w Niemczech

(Endstation Deutschland? (Konečná stanice Německo?) O moderní polské literatuře v Německu)

 

Termín přednášky: 29.5. 2007, 12.00 hod., FF UK, Slovanský seminář, hl. budova. č. 7

 

 

Prof. Danuta Rytel-Kuc

Prof. Rytel-Kuc je absolventkou polské a slovanské filologie (specializace bohemistika) na Slezské univerzitě v Katovicích. V roce 1981 získala titul doktora filologických věd se specializací slovanská jazykověda, a to na základě doktorské práce Leksykalne środki wyrażania modalności w języku czeskim i polskim. Titul habilitovaný doktor získala na základě habilitační práce Niemieckie passivum i man-Sätze a ich przekład w języku czeskim i polskim v roce 1990. Stipendistka DAAD (Univerzita v Mannheimu a Institut německého jazyka v Mannheimu) a Nadace Alexandra von Humboldta (Institut německého jazyka v Mannheimu). V letech 1977–1994 byla pracovnicí Institutu slovanské filologie Polské akademie věd ve Varšavě, v letech 1994–1999 pak docentkou Institutu slovanské filologie Varšavské univerzity. Od roku 2000 je profesorkou na Univerzitě v Lipsku.

 

Oblasti vědeckých zájmů:

 

Gramatické systémy polského a českého jazyka, konfrontační jazykověda a její využití při výuce cizích jazyků, západoslovanská jazykověda, konfrontační studium západoslovanských jazyků a němčiny, valenční, komunikativní a konfrontativní gramatika, lexikologie, lexikografie a frazeologie západoslovanských jazyků a němčiny.

 

 

Dr. Hans-Christian Trepte

Narodil se roku 1950 ve Freitalu (Sasko). Je absolventem slavistiky (Lipsko, Greifswald) a polonistiky (Lipsko, Varšava, Vratislav). Tématem jeho doktorské práce byla tvorba Jarosława Iwaszkiewicze (facultas docendi 1988). Pracuje jako odborný asistent na katedře slavistiky (Institut für Slavistik) Univerzity v Lipsku. V roce 2002 získal za zásluhy o polskou kulturu a literaturu vyznamenání Krzyż Kawalerski Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Oblasti vědeckých zájmů:

 

Ve své vědecké práci se dr. Trepte věnuje především problematice emigrace, německo-polských a polsko-českých kulturních a literárních vztahů. V letech 1995–2001 pracoval v Centru historie a kultury střední a východní Evropy (Berlín, Lipsko). Podílel se na projektu zabývajícím se polskou emigrační literaturou. Je místopředsedou vědecké společnosti „Societas Jablonoviana” a členem Německé společnosti pro vědy o východní Evropě (DGO).

 

20. 05. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1134455 návštěv, dnes zatím 260 (2 online).