NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Ministr kultury představil zákon o místech národní paměti

Ministr kultury a národního dědictví Kazimierz Michał Ujazdowski, náměstek ministra Tomasz Merta a generální tajemník Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik 23. května oficiálně představili návrh zákona o místech národní paměti.

 

„Minister podkreślił, że ustawa określa definicję miejsca pamięci narodowej, mówi o zasadach utrzymania miejsc pamięci narodowej oraz ich ochrony, wprowadza tryb ustanawiania miejsc pamięci narodowej, w tym także tych, które znajdują się poza granicami Polski i wreszcie precyzuje zasady i tryb usuwania z przestrzeni publicznej pomników upamiętniających osoby lub organizacje uczestniczące we wprowadzaniu lub utrwalaniu w Polsce systemu nazistowskiej i komunistycznej dyktatury.“ (z portálu MKiDN) Zdůraznil také, že se v žádném případě nejedná o akt pomsty, ale naopak výraz úcty a respektu k národní důstojnosti. Nejdůležitější je podle Ujazdowského plná odpovědnost státu za všechna muzea, která se nacházejí na místech bývalých koncentračních táborů. Kromě objektů Auschwitz – Birkenau, Majdanek, Bełżec a Muzea „Stutthof“ v Sztutově bude polská vláda spravovat Muzeum Gross-Rosen, Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince, Muzeum Martyrologiczne - Obóz w Chełmnie nad Nerem nebo muzeum bývalého vyhlazovacího tábora Sobibor. Vznikne také nový orgán státní správy, který bude mít na starosti ochranu míst národní paměti, v osobě předsedy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa s šestiletým funkčním obdobím. Samotná Rada, kterou stejně jako předsedu vybírá ministr kultury a národního dědictví, pracuje ve stejném složení pět let a je poradním orgánem předsedy. Zákon navrhuje také vznik obecních a krajských Rad a centrální i lokální evidenci míst národní paměti.

 

Zákon se dotýká sporného boření památek, především pomníků a soch. Starosta může na základě návrhu nebo se souhlasem předsedy Rady nařídit likvidaci objektu, který „służy upamiętnieniu osoby lub organizacji uczestniczących we wprowadzaniu lub utrwalaniu w Polsce systemu nazistowskiej lub komunistycznej dyktatury, a także jeśli forma upamiętnienia, a w szczególności treść inskrypcji narusza dobra osób trzecich lub zawiera fałsz historyczny”. Pokud nezasáhne starosta, má stejnou moc i vojvoda. Ministr Ujazdowský doufá, že tato pravomoc povede pouze k likvidaci těch objektů, které uráží polskou národní důstojnost. Zákon neupřesňuje jak postupovat v případě, kdy se jedná o umělecké dílo. Podle ministra se k tomuto problému dostatečně vyjadřuje zákon o památkách.

 

Portál polského Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego s oficiální zprávou o návrhu zákona

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Článek na portálu Gazeta Wyborcza si můžete přečíst zde.

Bořit či nebořit? Aktualitu na téma míst národní paměti z 14. 5. 2007 najdete zde.

 

-lk-

24. 05. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1134454 návštěv, dnes zatím 259 (4 online).