NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Konference mladých slavistů 2007

Studenti Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze srdečně zvou všechny zájemce k účasti na konferenci studentů a doktorandů slavistiky:

 

KONFERENCE MLADÝCH SLAVISTŮ

(pod záštitou vedení ÚSVS)

 

Termín: 24.–25. října 2007

Místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

 

Záměrem tohoto setkání je seznámit studenty, kteří se zabývají slovanskou filologií a spřízněnými obory, s badatelskou činností kolegů z jiných, i zahraničních univerzit. Cílem konference bude konfrontovat různé pohledy na vybraná témata a vytvořit prostor k odborné diskusi. Mezinárodní setkání by mělo směřovat k zasazení slavistiky do evropského kulturního rámce. Účastníkům bude nabídnuta možnost publikovat příspěvky v recenzovaném sborníku.

 

Tematické okruhy:

1) Role dialektů při utváření spisovných slovanských jazyků

4) Evropa v zrcadle ruské kultury

2) Jazyková politika slovanského areálu

5) Stereotypy v národním vědomí slovanských etnik

3) Bilingvismus a diglosie u slovanských obyvatel Evropy

6) České téma ve slovanských literaturách 19. a 20. století

7) Literatury slovanského areálu mezi tradicí a nihilismem

 

Uzávěrka přihlášek: 15. června 2007

Bližší informace a formulář přihlášky na internetové adrese www.slavkonf.com

 

-red-

12. 06. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146680 návštěv, dnes zatím 74 (5 online).