NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Literární noviny o IV. polské republice

V pondělí 25. června čekají na čtenáře Literárních novin dva texty věnované našim severním sousedům. Lucie Kněžourková v článku „Vstříc novému Polsku, nejen s novými knihami“ charakterizuje ideové pozadí snah současné polské vlády o morální obrodu země. Využívá přitom jak promluv představitelů Práva a spravedlnosti, tak diskusí kolem nového "literárního kánonu".

 

Její myšlenky částečně polemicky rozvíjí zahraniční spolupracovník Literárních novin Piotr Kucharski. Základním argumentem textu „Očistu chtěli i liberálové a část levice“ je konstatování, že valná část politicky aktivních obyvatel nejen z řad příznivců současné vládní koalice si zřízení IV. republiky „očištěné od komunistů, bezzásadových kapitalistů, homosexuálů a levicových intelektuálů z celé duše přála“. Rozvádí také, že je-li současná vláda kritizována, je to předně kvůli nedodržování slibů v sociální oblasti, nikoli za proklamované snahy o mravní obrodu národa. Problém polské politické scény dle Kucharského představuje také nedostatek výrazných nezkompromitovaných osobností mezi politiky dnešních opozičních stran.

 

Nad čtvrtou, zahraniční stránkou Literárních novin se tak rodí otázka. První léta po pádu komunistických vlád ve střední Evropě byla naplněna mnohými nadějemi i ochotou ke spolupráci. Ta byla z různých důvodů z valné části postupně zmarněna a dnes naše společnosti ideově tápou. Polský pokus o návrat ke katolickým a národoveckým tradicím je podle všeho krokem špatným směrem. To ale můžeme říkat i díky tomu, že my na své cestě zatím stojíme. A nejvýše se necháváme unášet proudem okolního dění.

 

Literární noviny

 

-pe-

24. 06. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146031 návštěv, dnes zatím 480 (4 online).