NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

NOVÉ KNIHY: Rozhovory, fotografie i polský pohled na Čechy

Přinášíme Vám některé novinky, které se v poslední době objevily na polských knižních pultech. S českými pulty je situace složitější, a tak se musíme prozatím smířit s konstatováním, že posledními vydanými překlady byly dva významné romány – Gombrowiczův Kosmos se v českém překladu objevil vůbec poprvé, Pravěk a jiné časy Olgy Tokarczuk vyšly naopak již podruhé a vezmeme-li v potaz i popularitu této autorky u nás, nejedná se rozhodně o krok špatným směrem.

 

Katarzyna Bielas: Niesformatowani

(Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2007)

Nová kniha dvaceti rozhovorů známé novinářky Katarzyny Bielas, nedávné držitelky ceny Hiacynt 2007 udělované Nadací rovnosti za zásluhy v oblasti tolerance, rovnoprávnosti a boje s diskriminací nejrůznějšího druhu, nese signifikantní název Niesformatowani – jednak byla většina textů publikována v příloze deníku Gazeta Wyborcza „Duży Format“, jíž je Bielas kmenovou redaktorkou, jednak naznačuje, jaké osobité hosty si autorka k rozmluvám vybírá. Tentokrát mezi nimi najdeme např. spisovatelku Hannu Krall, výtvarníka a fotografa Zbigniewa Liberu, známého i z nedávné pražské výstavy, literární historičku Mariu Janion, režiséra Marka Koterského nebo hudebníka Wojciecha Waglewského. Niesformatowani „poruszają tematykę związaną z różnymi rodzajami sztuki, psychologiczną, religijną, filozoficzną, feministyczną, seksualną, dają też szeroką – na ogół ujawnianą po raz pierwszy i tylko w tych wywiadach (!) – reportażową wiedzę o życiu bohaterów“, říká sama Katarzyna Bielas.

 

Piotr Kępiński: Bez stempla. Opowieści o wierszach

(Biuro Literackie, Wrocław 2007)

Publikace Bez stempla básníka a literárního kritika Piotra Kępińského, hlavního redaktora kulturní rubriky polského deníku „Dziennik“, přináší zajímavý pohled na problematiku soudobé polské poezie. Je i podnětným, pro mnohé ale rovněž diskutabilním hlasem ve stále aktuální diskusi o literárních generacích v kontextu polské literární historie. V úvodu knihy totiž autor píše: „Nie było pokolenia „bruLionu“. To prawda. Niektórzy dzisiejsi trzydziestoletni i prawie czterdziestoletni poeci i prozaicy przez ostatnie kilkanaście lat żyli w przeświadczeniu, że należą do jednego klubu. Ale byli w błędzie. Powtarzam: Nie było pokolenia „bruLionu“! Była uzurpacja. Bo czy wspólny bunt przeciw poprzedniej epoce, niechęć do tych samych autorów lub podobne przeżycia uprawniały krytyków do lansowania tezy o pokoleniu? Zdaje się, że nie. BruLionowców łączyły jedynie podobne daty urodzenia.“ Kępiński si přitom všímá především básníků stojících mimo hlavní proudy (Tadeusze Pióra, Tadeusze Różewicze, Tomasze Różyckého, Marcina Sendeckého či Marcina Świetlického).

 

Erazm Ciołek: Kuba Fidela Castro

(Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2007)

Kuba Fidela Castro je aktuální publikací fotografa Erazma Ciołka, známého především jako svérázného dokumentaristy Polska let osmdesátých. Tentokráte přináší poněkud exotický portrét země, která je jednou z posledních komunistických bašt, zemí chudou a zuboženou, ale také zemí mající nezvykle bohatou kulturní historii a dodnes plnou svérázných civilizačních i kulturních kontrastů.

 

Leszek Mazan: Polska Praga, czyli dlaczego Matejko lubił knedle

(Wydawnictwo Anabasis, Kraków 2007)

Kniha nazvaná Polska Praga, czyli dlaczego Matejko lubił knedle už svým názvem napovídá, že se jedná o další z řady publikací tematicky se věnujících polsko-českým vztahům, resp. české kultuře viděné polskýma očima. Mazanovu odpověď na otázku, proč se dva tak kulturně, jazykově a konec konců i geograficky blízké kraje navzájem často neznají a mají k sobě navzájem až trestuhodně daleko, pak můžeme srovnat například se známým Gottlandem Mariusze Szczygla, jehož český překlad se právě připravuje. Leszek Mazan, jenž před lety působil v tehdy ještě československé Praze jako redaktor Polské tiskové agentury, holduje českým zvykům i v praxi, takže se událostí svého druhu stalo i (pro Poláky typicky české) pokřtění knihy lahví alkoholu.

 

Nové knihy v novém

-mb-

02. 07. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1133263 návštěv, dnes zatím 151 (1 online).